registreren
Winkelwagen

  Gebruikersovereenkomst / Disclaimer

  Intellectuele eigendomsrechten

  De Nederlandse wetgeving is van toepassing op deze website. Alle tekst- en beeldinformatie op de BESLIST.nl site is auteursrechtelijk beschermd. Het auteursrecht van deze site berust bij beslist.nl BV. De website van BESLIST.nl is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik en mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden, zonder schriftelijke toestemming van BESLIST.nl. De website van BESLIST.nl mag op geen enkele onrechtmatige manier gebruikt worden of gebruikt worden op een manier die schade kan toebrengen aan BESLIST.nl, zulks ter beoordeling van BESLIST.nl.

  Privacybescherming

  BESLIST.nl hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy. Informatie over hoe BESLIST.nl omgaat met persoonlijke gegevens staat hieronder beschreven.

  Welke gegevens slaat BESLIST.nl van u op als u onze website bezoekt?
  Iedere computer die met het internet verbonden is, heeft een domeinnaam en een nummer. Deze wordt ook wel het IP-adres (IP=Internet Protocol) genoemd. Als een bezoeker de website van BESLIST.nl opent, registreert onze webserver automatisch de domeinnaam en het IP-adres van deze bezoeker. De opgeslagen gegevens bevatten geen persoonlijke informatie, enkel het IP-adres van de computer wordt geregistreerd.

  BESLIST.nl kan persoonlijke gegevens vrijgeven wanneer dit door de wet vereist is, bijvoorbeeld bij een gegronde verdenking van fraude. Persoonlijke gegevens worden verder alleen gebruikt voor het samenstellen van een 'shopprofiel' (zie hieronder).

  In welke gevallen maakt BESLIST.nl gebruik van uw persoonlijke gegevens?
  Voor het samenstellen van een 'shopprofiel' maakt BESLIST.nl gebruik van persoonlijke informatie. Via het shopprofiel kan BESLIST.nl consumenten attenderen op interessante aanbiedingen. Alleen consumenten die zich hebben aangemeld voor de nieuwsbrief ontvangen deze aanbiedingen.

  Het kan voorkomen dat BESLIST.nl algemene statistieken verstrekt aan derden om op deze manier trends in kaart te brengen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om gemiddelden van verkoopcijfers, bezoekers en omzet. Deze algemene cijfers bevatten uiteraard geen persoonlijke informatie en worden alleen verstrekt aan betrouwbare partijen waarmee BESLIST.nl samenwerkt.

  Wat doen 'cookies' op een computer?
  Een cookie is een klein bestand, dat door een webserver naar de internet browser van de consument wordt gestuurd en op de harde schijf wordt opgeslagen. Een cookie slaat de voorkeuren voor een bepaalde website op. Een cookie kan geen gegevens van de harde schrijf aflezen. Dit betekent dat de cookie enkel gegevens van de computer kent en niet van een consument zelf. Cookies hebben dan ook geen beschadigende werking.

  We werken samen met door ons zorgvuldig geselecteerde partijen die cookies op uw computer kunnen plaatsen om anonieme informatie te verzamelen over de wijze waarop u de website bezoekt. Hierdoor kunnen zij ons ondersteunen bij het specifiek richten en tonen van advertenties aan onze bezoekers.

  Je kunt zelf beslissen of je cookies wil accepteren of weigeren of dat je wil dat je browser je op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dien je de instellingen in je browser aan te passen. Aangezien iedere browser anders is, verwijzen we je naar het "help'' menu van je browser. Of kijk bij de handige uitleg van de consumentenbod.