Online shopping in the Netherlands

Online shopping in the Netherlands

Online shopping in the Netherlands is safe and is regularly used by millions of Dutch consumers. Web shops are sprouting like mushrooms in the Netherlands and that offers a wide range of web shops. Shopping enthusiasts can indulge themselves, but the wide range can also be quite overwhelming. Especially if you are a non-Dutch speaking international in the Netherlands.

Whereas many European ecommerce sectors are ruled by well-known foreign shops, the Dutch ecommerce industry is mostly dominated by online stores from Dutch origin. Therefore the most common problem online shopping expats in the Netherlands face is not knowing at which shop they get the best for their buck. Simply because they are not yet familiar with what each Dutch web shops offers and there are also too many online shops to choose from. Luckily this doesn’t mean that you have to spend hours browsing search engines to not miss out on the online shopping fun while living in the Netherlands as an international worker.

Beslist.nl (the dutch word ‘beslist’ translates to ‘decided’ in English) is the largest online shopping center in the Netherlands and increases your online shopping convenience. The product range of thousands of affiliated web shops come together on the website beslist.nl. As an online shopper, this allows you to choose from tens of millions of products and beslist.nl offers a clear overview of what is for sale online in the Netherlands.

In our virtual shopping center, visitors can easily search for products, compare prices, consult reviews of various web shops and place an order in the web shop of their choice. With more than 25 product categories at beslist.nl you can choose from all types of consumer products, from clothing and perfume to bicycles and laptops. Shoppers who know what they are looking for will quickly find the best deal at beslist.nl.

Some of the products can be ordered directly at beslist.nl. By placing the products in the beslist.nl shopping cart you go through a simple ordering process. You can order different products at once from multiple web shops with just one beslist.nl account. Beslist.nl automatically transfers the order and payment to the relevant web shops. Not only is this easy, it also offers extra security. We check the quality of the affiliated shops for you. So that you can shop at beslist.nl without worrying about your order or the reliability of a web shop. Do you unexpectedly have a problem with an order or a web shop? Then we will solve it for you.

Dutch translation below

Online shoppen in Nederland

Online winkelen in Nederland is veilig en wordt regelmatig gebruikt door miljoenen Nederlandse consumenten. Webwinkels schieten in Nederland dan ook als paddenstoelen uit de grond en dat biedt een breed scala aan webwinkels in Nederland. Shoppingliefhebbers kunnen hun hart ophalen maar het ruime aanbod kan ook overweldigend werken. Zeker als je een niet-Nederlands sprekende bent in Nederland.

Waar veel Europese e-commerce sectoren worden beheerst door bekende buitenlandse winkels, wordt de Nederlandse e-commerce industrie voornamelijk gedomineerd door online winkels van Nederlandse bodem. Daardoor worden online shoppende expats in Nederland vaak geconfronteerd met het probleem dat zij niet weten bij welke webwinkel ze de beste deal kunnen vinden. Simpelweg omdat ze nog niet bekend zijn met wat welke Nederlandse webwinkel aanbiedt en er te veel online winkels zijn om uit te kiezen. Gelukkig betekent dit niet dat je uren moet zoeken in zoekmachines om het online winkelplezier niet mis te lopen terwijl je in Nederland woont als internationale werknemer.

Beslist.nl is het grootste online winkelcentrum van Nederland en vergroot jouw online winkelgemak. Het aanbod van duizenden aangesloten webshop komt samen op de website beslist.nl. Hierdoor kun je als online shopper kiezen uit tientallen miljoenen producten en biedt beslist.nl een duidelijk overzicht van wat er online verkrijgbaar is.

In ons virtuele winkelcentrum zoeken bezoekers eenvoudig naar producten, vergelijken prijzen, raadplegen reviews van verschillende webshops en plaatsen een bestelling in de webshop van hun keuze. Met meer dan 25 productcategorieën op beslist.nl kies je uit alle soorten consumentenproducten, van kleding en parfum tot fietsen en laptops. Shoppers die weten wat zij zoeken, vinden op beslist.nl snel de beste deal.

Een gedeelte van de producten kan direct worden besteld bij beslist.nl. Door de producten te plaatsen in de beslist.nl Winkelwagen doorloop je een eenvoudig bestelproces. Met slechts één beslist.nl account bestel je bij meerdere webwinkels in één keer verschillende producten. Beslist.nl zet de order en de betaling automatisch door naar de betreffende webwinkels. Dit is niet alleen gemakkelijk, het biedt ook extra zekerheid. Wij controleren namelijk voor jou de kwaliteit van de aangesloten shops. Zodat jij op beslist.nl kan shoppen zonder je zorgen te maken over jouw bestelling of de betrouwbaarheid van een webshop. Heb je onverhoopt toch een probleem met een bestelling of webshop? Dan lossen wij het voor je op.

What do people search most often within beslist.nl? Check out the results below for trending product searches in the Netherlands: