Regen vermindert aanschaf tuinmeubelen

Tuinmbeubels zonuren

Na een enorme piek tijdens het zomerse begin van het voorjaar, heeft de aanhoudende regen de vraag naar tuinmeubelen flink doen dalen. Zodra het lekker weer wordt en de zon begint te schijnen krijgt iedereen zin om de tuin wat op te fleuren. Mensen gaan op zoek naar een tuintafel aanbiedingtuinstoelen en loungesets, maar ook de accessoires zijn belangrijk om de tuin wat kleur te geven. Denk hierbij aan parasols, tuinkussens en buitenverlichting.

Beslist.nl, het grootste online winkelcentrum van Nederland, deed onderzoek naar het moment waarop deze seizoen producten het meest worden verkocht.

Zonuren het belangrijkste

Opvallend is dat zowel de temperatuur als de regen, maar vooral het aantal zonuren de meest directe relatie heeft met de vraag naar tuinmeubelen. Dat is duidelijk te zien in bovenstaande grafiek.

Bekijk op Beslist.nl de tuinmeubelen outlet en vind de laagste prijzen.
 


Onderzoeksmethode
Beslist.nl, het grootste online winkelcentrum van Nederland dat maandelijks ongeveer zes miljoen bezoekers ontvangt, analyseerde het zoekgedrag van shoppers op pagina’s met buitenproducten. Om een relatie te kunnen leggen tussen het online shopgedrag en de weersomstandigheden, werden de bezoekersstatistieken van de eerste maanden van 2014 naast de weergegevens van het KNMI gelegd. Hierbij werd gekeken naar het aantal zonuren, de temperaratuur en de hoeveelheid neerslag.