Het grootste online winkelcentrum

  • De meeste shops
  • Het grootste aanbod producten
  • Altijd de beste deal
Fysiologie en anatomie

92,90

Basiswerk V&V. Verpleegkundigen baseren hun handelen grotendeels op geneeskundige...

Werkprocessen in de tandartspraktijk

41,90

Basiswerk AG. In dit boek staat het organiseren van werkprocessen en het vastleggen...

Motiverende gespreksvoering in de gezondheidszorg

27,99

gedragsverandering als je maar 7 minuten hebt.

Het Pijn Formularium

17,50

Boek | Paperback | ISBN-13: 9789031336203 | Bohn Stafleu van Loghum | 2006

Handboek Seksuele Gezondheid

v.a. 25,06

probleemgeorienteerd denken en handelen. Dit boek draagt bij aan het vergroten van deskundigheid van...

Verslaving en de verpleegkundige praktijk

73,90

In dit boek vormt de verpleegkundige invalshoek het uitgangspunt, maar...

Probleemgeoriënteerd denken in de genetica in klinisch en ethisch perspectief

48,-

Dit boek geeft in 42 hoofdstukken een overzicht van alledaagse praktijksituaties zoals die zich nu in de patiëntenzorg voordoen. Het gaat enerzijds over mensen die advies vragen in verband met zorgen

Gezond koken glutenvrij genieten

22,50

Gezond koken. Gezond koken - Glutenvrij genieten. Nooit meer broodjes bij het...

Probleemgeoriënteerd denken in de huisartsgeneeskunde

48,-

een praktijkboek voor de opleiding en de kliniek.

Medische fysiologie en anatomie

v.a. 78,34

Verpleegkundigen baseren hun handelen grotendeels op geneeskundige gegevens. Om deze gegevens juist te kunnen interpreteren, is een goede theoretische en praktische kennis van de fysiologie en anatomi

Verzorgen van barenden, kraamvrouwen en pasgeborenen

30,90

Dit werkcahier besteedt aandacht aan de (aanstaande) moeder en de pasgeborene. Van de kraamverzorgende wordt verwacht dat zij de behoefte en de noodzaak van informatie en advies kan inschatten en die

Leven met God en een eetstoornis

12,50

100-dagenboek.

Medicijnen / Niveau 4 MBO / deel Werkcahier

32,90

Bij de opzet van Medicijnen is rekening gehouden met de vereisten voor het verplegen op kwalificatieniveau 4. Van verpleegkundigen op dit niveau wordt onder andere verwacht dat zij in staat zijn zelfs

Wondverzorging / Niveau 4 MBO / deel Werkcahier + CD-Rom

32,90

Werkcahier inclusief cd-rom Wondverzorging.

Diabetes En Nu?

v.a. 13,95

Diabetes, soms nog wel bekend als 'suikerziekte', is een van de meest voorkomende aandoeningen. Naar schatting meer dan 800.000 mensen in Nederland kampen er mee. De kennis over diabetes is de afgelop

Het COPD formularium

v.a. 15,28

Het COPD Formularium is een praktische leidraad in zakformaat voor de huisarts waarin het diagnostisch en therapeutisch handelen m.b.t. COPD overzichtelijk worden weergegeven; beknopt en praktijkgeric

Een patient met autisme

v.a. 28,66

Autisme verschilt van alle andere stoornissen of aandoeningen bij de mens. Het is bovendien de meest lastige stoornis/aandoening om te begrijpen en te begeleiden, want bij autisme is er namelijk sprak

Kerncompetenties fysiotherapeuten in ontwikkeling

v.a. 21,97

Kerncompetenties fysiotherapeuten in ontwikkeling - van in de categorie Boek.

Aan de ketting

25,-

verslaving verbeeld.

Een Pleidooi Voor Echt Eten

v.a. 11,33

EET NOOIT IETS WAT JE OVERGROOTMOEDER NIET ALS VOEDSEL ZOU HERKENNEN! Vroeger wisten mensen hoe ze moesten eten, maar de dieetregels die van generatie op generatie zijn doorgegeven, zijn verwrongen en

Filosofie, geneeskunde en de dood

25,-

De dood speelt een vaak onopgemerkte maar belangrijke rol in actuele discussies in het vakgebied van de geneeskunde. Het gaat daarbij niet alleen om de zorg rondom het levenseinde, wilsbeschikkingen,

Fu Memre Sranan, Denkend Aan Suriname De Dokter En De Dichter, Datra Nanga Puwemaman

15,-

Als de dokter en de dichter samenkomen dan staat het helen van de mensen centraal, ieder vanuit zijn eigen invalshoek. Het is geen geheim meer dat de gezondheid van mensen mede tot zijn recht komt of

Pathologie

53,90

In het basiswerk Pathologie worden de pathologische verschijnselen verklaard vanuit de fysiologie. De student leert de verschijnselen en complicaties van ziekten te herkennen, te interpreteren en er a

Dementie Op Jonge Leeftijd

v.a. 18,89

10.000 Belgen zijn dement op jonge leeftijd Over dementie is al heel wat geschreven, maar toch zijn jongere mensen met hun behoefte aan informatie in de kou blijven staan. Mensen met dementie op jonge

Verplegen van zorgvragers met een psychiatrische ziekte

28,90

Dit boek is bestemd voor kwalificatieniveau 4 en 5 en vormt een onderdeel van het leer- en vormingsgebied verpleegkunde. Het is een praktisch boek, dat zich vooral richt op disfuncties, beperkingen en

Verplegen van chronisch zieken, lichamelijk gehandicapten en revaliderenden

32,90

Bouwstenen gezondheidszorgonderwijs. Dit boek is bestemd voor de hoofdfase van de opleiding. De leerstof uit...

Practical Guide For Rheumatologists (in Training) / Musculoskeletal Ultrasonography

v.a. 48,51

This booklet is intended as introduction guide to musculoskeletal ultrasonography from the Dutch Society of Rheumatology working group, IRON (Imaging Rheumatology in the Netherlands). It is not a comp

Interne geneeskunde

132,-

Interne geneeskunde is dé kerndiscipline binnen de curatieve geneeskunde en daarmee ook binnen de medische opleiding. Door de jaren heen is er een onverminderde behoefte aan een Nederlandstalig boek

Zakboek Mondziekten, Kaak- En Aangezichtchirurgie

v.a. 48,72

Aan afwijkingen en aandoeningen op het gebied van mondziektes, kaak- en aangezichtschirurgie wordt in het onderwijs aan medische studenten en huisartsen in opleiding veelal beperkt aandacht besteed. Z

Engels CD

40,90

Taal is voor het functioneren van assisterenden in de gezondheidszorg van essentieel belang. Op het werk wordt een groot beroep gedaan op zowel de sociale als de communicatieve vaardigheden, tegenwoor

Probleemgeoriënteerd Denken In De Kindergeneeskunde

48,-

een praktijkboek voor de opleiding en de kliniek. Probleemgeoriënteerd denken in de geneeskunde.

Verplegen verstandelijke gehandicapten

51,90

Dit boek is bestemd voor kwalificatieniveau 4 en 5 en vormt een onderdeel van het leer- en vormingsgebied verpleegkunde. Het boek behandelt de verstandelijk gehandicaptenzorg in haar volle breedte. Na

Van lood naar goud

20,-

inspirerende verhalen van 'ervaringsdeskundigen' over menselijk lijden en het overwinnen daarvan

Handboek verpleegkunde

77,90

Bouwstenen voor gezondheidszorgonderwijs.

Dokters Voor De Rechter

v.a. 14,52

Dit boek bevat de belangrijkste officiële uitspraken van tuchtcolleges en is door Medisch Contact van kritisch commentaar voorzien. Dokters voor de rechter is geschreven voor artsen en artsen in ople

Medische Terminologie

v.a. 22,29

Als je werkzaam bent in de gezondheidszorg, is kennis van de medische terminologie noodzakelijk. Voor de medische beroepen geldt dat deze kennis uiteraard tijdens de opleiding wordt geleerd. Bij alle

Palliatieve Zorg Door Verpleegkundigen

v.a. 33,95

Verpleegkundigen lopen voorop in expliciete aandacht voor de zorg tijdens de laatste levensfase van hun patiënten. Mede door hun inzet kwam in de laatste decennia van de vorige eeuw een professionele

Ondernemen In De Fysiotherapie

v.a. 46,13

Ondernemen in de fysiotherapie gaat over alles wat een ondernemer in de fysiotherapie moet weten om van zijn fysiotherapiepraktijk een succesvolle onderneming te maken. Het boek beschrijft het onderne

Ieder Contact Is Een Kans

v.a. 9,95

'Ieder contact is een kans' Geeft een kijk op Psychiatrische Interventie...

Probleemgeoriënteerd Denken In De Interne Geneeskunde

48,-

een praktijkboek voor de opleiding en de kliniek.

Handboek angststoornissen

58,-

Boek | Hardcover | ISBN-13: 9789058981783 | Tijdstroom | 2011

Handboek Schizofrenie

58,-

Boek | Hardcover | ISBN-13: 9789058981790 | Tijdstroom

Probleemgeoriënteerd Denken Over Gezondheidsjuridische Vragen In De Ggz

36,-

een praktijkboek voor de opleiding en de kliniek.

Mammacarcinoom en goedaardige mammapathologie in beeld (digitaal boek)

v.a. 34,39

Ziekten van de borst komen regelmatig voor en zijn niet zelden aanleiding tot onrust zowel bij de vrouw die ermee wordt geconfronteerd als de arts die wordt geconsulteerd. Vaak is de diagnose in één

Eten En Drinken Bij Dementie

v.a. 11,61

Voor veel mensen met dementie is eten en drinken moeilijk. Goede zorg bij eten en drinken is essentieel om mensen met dementie zo gezond mogelijk te houden en hun kwaliteit van leven hoog te houden. V

Inleiding wetenschappelijk onderzoek voor het gezondheidsonderwijs

v.a. 42,69

Boek | eBook | Alex de Jong | ISBN-13: 9789035231283

Uitscheiding / NIV 4 / deel Werkcahier + CD-ROM

32,90

Vaardigheden in inhoudelijke analyses:<br>- het geven van een po <br>- het aanbrengen van een condoomkatheter <br>- het geven van een (micro)klysma <br>- het geven van een zetpil<br><br>Vaardigheden i

Uitscheiding HBO / Werkcahier kwalificatieniveau 5 CD-ROM

31,90

Skillslab-serie. Het werkcahier Uitscheiding vervolg is in dit werkcahier geïntegreerd...

Lichaamshouding / niveau 5 / deel Werkcahier

29,90

Lichaamshouding / niveau 5 / deel Werkcahier - van in de categorie Boek.

Verplegende elementen / 2 Uitscheiding

21,90

Inhoud De verzorging van een zorgvrager met een blaaskatheter De verzorging van een zorgvrager met een stoma De verzorging van een zorgvrager met een trachestoma Het verzamelen van steriele en niet?st

Persoonsdynamica

32,90

professioneel omgaan met emoties. Persoonsdynamica is een nieuw vakgebied. Het bestudeert de dynamiek...

Medisch Jaarboek 2011

v.a. 40,12

Boek | eBook | Keeman, J.N. | ISBN-13: 9789031386178 | Springer Media B.V.

Acute Ontregelde Diabetes Op De Huisartsenpost

v.a. 16,23

Huisartsen worden tijdens een dienst op de huisartsenpost frequent geconfronteerd met vragen over patienten met een ontregelde diabetes. Ontregelde diabetes is niet zelden aanleiding tot een ziekenhui

San Memoboek

v.a. 25,79

Het SAN-Memoboek voor diagnostiek in de eerste lijn is een gids die op beknopte wijze informeert over de interpretatiemogelijkheden van: - Afwijkende laboratorumuitslagen - Ziekteparameters - Geneesmi

Infectiepreventie Van A Tot Z

v.a. 43,94

Goede hygiëne en aandacht voor infectiepreventie zijn een vereiste voor elke tandartspraktijk. Tandartsassistentes dienen consequent alle maatregelen voor een optimale praktijkhygiëne te treffen. Da

Dokter worden

20,-

Zet een aantal geneeskundestudenten bij elkaar en het gespreksonderwerp...

Het Tempelkookboek

v.a. 20,65

superlekker en gezond blijven eten.

Probleemgeoriënteerd denken in de cardiologie

48,-

Probleemgeoriënteerd denken in de cardiologie is een uitgave voor co-assistenten, arts-assistenten, huisartsen en diegenen die geïnteresseerd zijn in de cardiologie. In dit rijk geïllustreerde boek

Over Behandelen

v.a. 14,52

Ouderen worden in de laatste levens fase te lang doorbehandeld. In de afgelopen jaren hebben verschillende artsen, geriaters en hoogleraren de noodklok geluid over de zorg voor kwetsbare ouderen. De a

Wij Zijn Ons Brein

12,50

van baarmoeder tot Alzheimer. Het verhaal van je leven is het verhaal van je brein. Dick Swaab volgt...

Wat is psychiatrie?

v.a. 7,80

Oratie DvD Geneeskunde van 7 maart 2009 Onlangs zegde een zelfverklaarde miljonair in een populair praatprogramma 150.000 euro toe aan een anorexiapatiënte voor een exclusieve behandeling in Zweden.

Hersenspinsels

v.a. 9,95

waarom we dingen zien, horen en denken die er niet zijn. Denken dat je Napoleon bent of dat de cia achter je aan zit. Het zijn...

10 X Thuiszorg. Lastige Situaties Bij Ouderen

v.a. 10,64

Boek | eBook | Geelen, R. | ISBN-13: 9789035235526 | Springer Media B.V.

Basisboek Anesthesiologische Zorg En Technieken

75,90

Basisboek anesthesiologische zorg en technieken beschrijft de specifieke...

Uitscheiding vervolg werkcahier MBO

21,90

Vaardigheden in inhoudelijke analyses:<br>het inbrengen van een eenmalige katheter bij de man <br>het inbrengen van een verblijfskatheter bij een vrouw <br>het instilleren van de blaas met behulp van

Methodiek En Systematiek Voor De Verpleegkundige Beroepsuitoefening

v.a. 15,53

Dit boek beschrijft het verpleegkundig proces. Dit probleemoplossend model ondersteunt de verpleegkundige bij het diagnosticeren van patiëntproblemen, het planmatig inzetten van interventies en het z

Stressvrij Afslanken

v.a. 10,78

voel je goed en blijvend slank zonder dieet!. Als je overgewicht hebt, jezelf te dik vindt of lichamelijk gewoon niet...

Gids voor herstel van eetstoornissen

25,-

Eetstoornissen als anorexia nervosa, boulimia nervosa en eetbuistoornissen zijn vaak erg hardnekkig. Herstel is een moeizaam en langdurig proces. Dit boek geeft inzicht in het herstelproces van mensen

Het Negen Maanden Boek

34,95

Als je zwanger bent, ga je een indrukwekkende tijd tegemoet. Elke week groeit je buik en gebeurt er van alles 'daarbinnen'. Natuurlijk heb je naast allerlei bijzondere gevoelens ook veel medische en p

Probleemgeoriënteerd denken in de neurologie

48,-

een praktijkboek voor de opleiding en de kliniek. Nogal wat artsen beschouwen neurologie als een moeilijk vak. Dat is maar...

Zie volgende pagina

Zie volgende pagina

Zie volgende pagina

Zie volgende pagina

Zie volgende pagina

Zie volgende pagina

Bekeken artikelen
Algemeen
Beslist.nl Beslist.nl is het grootste online winkelcentrum van Nederland waar je zorgeloos, veilig en overzichtelijk producten kunt vergelijken en bestellen. Met ons assortiment van 25 miljoen producten bij 10.017 shops bieden we de consument een duidelijk overzicht wat er online te koop is en voor welke prijs zodat je de beste aanbiedingen kunt vinden. Zo is het bij ons altijd sale. Ben je op zoek naar goedkope outlets, vraag je je af of je dat nieuwe product in de aanbieding kunt kopen of wil je een prijsvergelijking doen; online shoppen begint bij beslist.nl. Ook als je producten wilt kopen met een snelle levertijd en een goedkope prijs.

25.000.000 prijzen van 10.017 winkels worden dagelijks verwerkt.
© 2005 - 2017 beslist.nl™

Beslist.nl maakt gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Wij gebruiken onder meer analytische cookies voor optimalisatie van jouw gebruik van onze website. Daarnaast plaatsen ook derden tracking cookies om jou bijvoorbeeld gepersonaliseerde advertenties te tonen. Ook social media-netwerken plaatsen tracking cookies. Deze cookies volgen je gedrag op internet. Lees ook ons cookiestatement voor meer informatie. Ga je verder met een bezoek aan onze website door een klik te plaatsen, of door hierna op akkoord te klikken, stem je in met het plaatsen van cookies en het verwerken van de gegevens die wij en onze partners daardoor verkrijgen.