Het grootste online winkelcentrum

  • De meeste shops
  • Het grootste aanbod producten
  • Altijd de beste deal
De bijlesgeneratie - Louise Elffers

Wehkamp.nl

19,99

De uitgaven aan bijlessen groeiden de afgelopen jaren explosief. Waarom zijn ouders tegenwoordig zo gespitst op goede schoolprestaties? En waarom geven ze steeds meer geld uit aan extra onderwijs buiten school? Dit boek vertelt hoe ontwikkelingen in onderwijs en samenleving een onderwijscompetitie hebben aangewakkerd. Hoe het Nederlandse onderwijss

Thema's en Taal - Bea Pompert en Gerri Koster

Wehkamp.nl

26,50

In dit boek staat het verbinden van wereldoriënterende thema's en taalonderwijs in de groepen 5 t/m 8 centraal. Thema's en Taal geeft hiervoor niet alleen de theoretische onderbouwing, maar ook praktische handvatten. Het biedt (toekomstige) leerkrachten in de midden- en bovenbouw concrete voorbeelden voor inhoudsrijk en breed taalonderwijs. Het the

De eerste stap - Onderhoudsgids - Hill M. Walker en Annemieke Golly

Wehkamp.nl

15,-

De Eerste Stap® is een vroeg interventieprogramma voor jonge kinderen met gedragsproblemen. De primaire doelen van het programma zijn: Kinderen leren hoe ze met anderen moeten omgaan (andere kinderen, leerkrachten, gezinsleden). Kinderen leren aanwijzingen, instructies en opdrachten te begrijpen en op te volgen om vervolgens een betere werkhouding

Regisseer je klas - Elke Struyf en Gilberte Verbeeck

Wehkamp.nl

23,50

Dit boek is ontstaan uit lectuur en praktijk. We ambiëren om (toekomstige) leraren noodzakelijke kennis aan te reiken om effectieve klasmanagementvaardigheden te ontwikkelen. We zijn ervan overtuigd dat je kunt leren hoe je voor de klas moet staan. Een (wetenschappelijke) kennisbasis is volgens ons een eerste belangrijke stap in het ontwikkelen van

De probleemwijzer 3e ed. Voortgezet Ond - H. Lonnee en A. van Trierum

Wehkamp.nl

33,-

Dit boek is compleet geactualiseerd en uitgebreid in 2008. Jongeren van ongeveer 12 tot 18 jaar bevinden zich in een turbulente fase van hun leven, met veel vragen, moeilijke keuzen en uiteenlopende problemen, die tot onzekerheid en aantasting van de eigenwaarde kunnen leiden. Docenten, ouders en hulpverleners zijn aanspreekpunt of vertrouwensperso

FC Sprint2 - Grenzeloos leren - J. Deutekom

Wehkamp.nl

19,50

Hoe haal je het beste uit je leerlingen? FC-Sprint² is het verslag van een zoektocht naar effectiever onderwijs. Wat is een stimulerende leeromgeving? Wanneer nemen de leerlingen zelf het initiatief? Auteur Jan Deutekom stuitte op grenzen in het onderwijs die het leerproces bemoeilijken en zelfs tegenwerken. Zijn zoektocht heeft geleid tot een nieu

Begeleiding van kinderen en jongeren met autisme

Wehkamp.nl

46,95

De kennis over stoornissen in het autistische spectrum (ASS) is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Naar symptomen, diagnostiek en behandeling is veel onderzoek gedaan. Toch ondervinden hulpverleners, ouders en opvoeders vaak nog veel problemen bij hun zoektocht naar een passende begeleiding. Er is een grote variatie in stoornissen in het autisme sp

Opvoeding over de grens - Rien van IJzendoorn

Wehkamp.nl

36,-

Kinderen groeien op in oneindig veel varianten van leefvormen en culturen, en hebben daarmee doorgaans weinig moeite. Hun aanpassingsvermogen is verbazend groot. Maar er zijn grenzen aan hun veerkracht. Genocidaal geweld, mishandeling in het gezin of structurele verwaarlozing in tehuizen laten diepe sporen na. Toch weten kinderen ook dergelijke tra

Docentenreeks Timemanagement voor docenten - R. van Kralingen

Wehkamp.nl

41,95

Iedere docent heeft regelmatig met piekbelasting in zijn onderwijspraktijk te maken. Ook structurele overbelasting komt in het onderwijs voor. Dit boek helpt docenten werkdruk in beeld te brengen en de oorzaken van werkdruk te achterhalen. Docenten worden in dit boek individueel en op teamniveau in staat gesteld werkdruk te lijf te gaan door hun ke

Opvoeding als spiegel van de beschaving - W. Koops en B. Levering

Wehkamp.nl

27,90

Bibliotheken zijn er volgeschreven over de vraag wat opvoeding nu eigenlijk is, en vooral over de vraag wat het zou moeten zijn. Wat is het doel van de opvoeding, wie is er voor verantwoordelijk, welke middelen zijn geschikt en geoorloofd? De antwoorden op dergelijke vragen blijken zeer sterk te variëren, niet alleen per cultuur of zelfs per subcul

Meso focus Planning en control in de schoolpraktijk - C. Raaijmakers

Wehkamp.nl

58,-

Boek | Paperback | Raaijmakers, C. | ISBN-13: 9789013054538 | Kluwer | 2008

Vantoen.nu Kinderen die wij onderwijzen - S. Isaacs

Wehkamp.nl

14,99

Wat de schrijfster in dit boek aan de lezer aanbiedt, is, kort en eenvoudig gezegd, een praktisch ingestelde psychologie van het schoolkind. Daarbij staat in het middelpunt van de beschrijving de ontwikkeling tot persoonlijkheid. Er wordt grote nadruk gelegd op de individuele verschillen en de conclusies welke men hieruit moet trekken voor de aanpa

PM-reeks Sport en begeleiding van mensen met een verstandelijke handicap - P. Wiesenhaan

Wehkamp.nl

23,50

Uitgangspunten van de auteur zijn het plezier en de beleving van mensen met een verstandelijke handicap die sport beoefenen. Sportbeoefening kan de deelnemers zeer concrete en betekenisvolle mogelijkheden bieden met anderen te (leren) omgaan. Ook heeft het een gunstige invloed op de fysieke mogelijkheden, waardoor de mobiliteit kan toenemen. De aut

Actief leren voor een beroep - N. van Halem

Wehkamp.nl

33,95

In Actief leren voor een beroep zijn ruim zestig activiteiten opgenomen waarmee leerlingen op een actieve manier leren voor een beroep. Met alles wat daarbij hoort: stevige vakkennis, vaardigheden en een goede beroepshouding. Per activiteit is uitgewerkt wat deze inhoudt, waarom leerlingen het doen en welke stappen ze moeten zetten. Ook krijgen de

DE 7 KWALITEITEN VAN DE INSPIRERENDE LERAAR - Michel Linthorst

Wehkamp.nl

24,99

?Michel linthorst ging op zoek naar oplossingen voor de meest voorkomende uitdagingen in het onderwijs. De 7 vaardigheden voor de inspirerende leraar staat vol boeiende verhalen, tips en oefeningen waarmee je direct in de praktijk aan de slag kunt. Ontdek hoe je als leraar vanuit je eigen talenten en drijfveren je leerlingen kunt inspireren om het

Inleiding in de pedagogiek - primair onderwijs - Annemarie Becker en Harry Mungra

Wehkamp.nl

29,95

Inleiding in de pedagogiek - primair onderwijs brengt pabo-studenten kort en kernachtig de beginselen van de pedagogiek bij. Het boek richt zich vooral op het opvoeden van kinderen van 5 t/m 12 jaar in de schoolse situatie en is voorzien van vele herkenbare praktijkvoorbeelden. Het boek bestaat uit drie delen. In deel 1 wordt op eenvoudige en duide

Hulpwaaier Dyscalculie - Marjolein Naaktgeboren en Sonja Prins

Wehkamp.nl

15,95

Ondanks het feit dat dyscalculie minder bekend is dan andere leerproblemen, komt het bij ongeveer 3% van de leerlingen voor. Het Masterplan Dyscalculie is recent ontwikkeld en zowel voor het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs als voor het mbo zijn er protocollen geschreven. Het onderwijs speelt een cruciale rol in het voortraject naar de d

Ontwikkeling in de groep - Marianne Luitjes en Ilona de Zeeuw-Jans

Wehkamp.nl

41,50

Kinderen en jongeren leren veel van de groepen waarin ze tijd doorbrengen en daarom hebben hun ervaringen binnen groepsverband grote invloed op hun ontwikkeling. Omgekeerd bepalen individuele kinderen en jongeren de groepsdynamiek. Professionals die op een adequate manier dergelijke processen van kinderen en jongeren bijsturen, dragen bij aan een g

Ondersteunend communiceren: werken met visualisaties - Chris De Rijdt

Wehkamp.nl

19,90

Boek | Paperback | Rijdt, C. de | ISBN-13: 9789044135480 | Maklu, Uitgever

Hoezo techniek? - Bart Huyghe

Wehkamp.nl

27,50

Technische geletterdheid als link tussen onderwijs, bedrijf en maatschappij. De vraag is hoog naar hooggekwalificeerde, breed inzetbare, STEM-geletterde medewerkers. Er is een blijvende behoefte aan profielen die gerelateerd zijn aan wetenschappen, techniek, engineering en wiskunde (STEM). Bovendien prefereren bedrijven medewerkers met 21st century

Kiezen voor persoonsvorming: Identiteitsontwikkeling van leerling en school - Anita Bruin-Raven, Hartger Wassink en Cok Bakker

Wehkamp.nl

14,99

Persoonsvorming in het onderwijs staat recent sterk in de belangstelling. Het wordt door velen gezien als een cruciaal element van goed onderwijs. Maar er zijn ook vragen. Wat is persoonsvorming nu precies? Hoe geef je er als leraar vorm aan in de praktijk van het klaslokaal? Voor welke uitdaging staat een schoolleider die met persoonsvorming aan d

Interventies in het onderwijs: leerproblemen

Wehkamp.nl

28,50

Schools leren bij kinderen kan problematisch verlopen door verschillende oorzaken, zoals dyslexie, dyscalculie, cognitieve beperkingen of juist hoogbegaafdheid. Leerproblemen kunnen ook worden veroorzaakt door een non-verbale leerstoornis of door tekorten in de executieve functies, zoals vaak het geval is bij ADHD en Autisme Spectrum Stoornissen. I

Lef om te luisteren - Russel Quaglia en Michael Corso

Wehkamp.nl

27,95

Iedereen heeft dromen voor de toekomst, ook jouw leerlingen. Weet jij wat hun dromen zijn? En draagt jouw onderwijs bij aan het waarmaken ervan? Hoe luister je nou écht naar leerlingen? Veel scholen vinden leerlingbetrokkenheid belangrijk. In de praktijk blijft dit echter vaak be¬perkt tot de leerlingenraad of een leerlingenquête. Russell Quaglia e

Krachtig anders leren - Wim Bouman en Sharon van Wieren

Wehkamp.nl

24,95

Wim Bouman heeft op basis van onderzoek bij 800 kinderen met leerproblemen, zijn opgedane bevindingen en ervaringen beschreven. Door de Kernvisie methode toe te passen hebben deze kinderen grote vooruitgang geboekt in lezen, spelling, rekenen en hun leerstrategie. U kunt lezen over zijn controversiële kijk op de wetenschap, die zegt dat dyslexie ee

Interactiewijzer - Rob Verstegen en Henny Lodewijks

Wehkamp.nl

34,50

Het werkt verhelderend opvoedingsproblemen te benaderen als interactieproblematiek. Met deze uitspraak wordt bedoeld dat bij de verklaring en de oplossing van problemen vooral gekeken wordt naar de wisselwerking tussen het kind en de professionele opvoeder én tussen het kind en andere kinderen. Interactiewijzer geeft hiervoor een tweeledige aanpak:

Doeltreffende didactiek - Walter Geerts, Martine Dijk en Ryanne Tulner

Wehkamp.nl

22,-

Ervaren leraren weten intuïtief welke didactische handigheid ze moeten kiezen voor een bepaalde situatie of leerling. Maar hoe pak je het als beginnend leraar aan? Hoe oefen je in de praktijk en reflecteer je tegelijkertijd op de theorie? Doeltreffende didactiek geeft praktische handvatten op het snijpunt van vakinhoud en didactiek. Het boek onders

Samenleren op een superdiverse school - Ria Goedhart

Wehkamp.nl

28,50

De diversiteit in onze samenleving neemt toe. We spreken daarom over superdiversiteit. Deze toename van diversiteit tekent zich ook af op de scholen. Van de leraar vraagt superdiversiteit geen andere competenties, maar het doet wel een groter beroep op de interpersoonlijke, de pedagogische, de vakinhoudelijke, de didactische en de organisatorische

Differentieren is te leren! - Meike Berben

Wehkamp.nl

29,90

Lang is gedacht dat differentiëren in het voortgezet onderwijs niet nodig is. Leerlingen gaan na de basisschool immers al naar diverse schooltypes. Maar veel docenten weten inmiddels beter: er zijn wel degelijk verschillen tussen leerlingen in één klas, bijvoorbeeld in beheersingsniveau, motivatie, interesse of leervoorkeur. Hoe stemt u af op die v

Creatieve scholen - Ken Robinson en Lou Aronica

Wehkamp.nl

25,99

Het is tijd voor het einde van onze huidige schooldagen Ken Robinson is een van de meest invloedrijke personen op het gebied van onderwijs. Met Creatieve scholen richt Robinson zich op een van de belangrijkste problemen van onze tijd: hoe transformeer je het problematische schoolsysteem tot een succesvol schoolsysteem? Robinson stelt een zeer perso

Verbeter uw zelfbeeld in 7 stappen - Kees Korrelboom

Wehkamp.nl

19,95

'Verbeter uzelf in 7 stappen' is een werkboek voor iedereen die kampt met een negatief zelfbeeld. Dit werkboek gebruikt u naast een kortdurende therapeutische behandeling van negatief zelfbeeld. Negatief zelfbeeld (of lage zelfwaardering) komt voor bij mensen met diverse emotionele problemen, zoals depressie, sociale angst, persoonlijkheidsproblema

Godsdienstpedagogiek - E.T. Alii

Wehkamp.nl

27,99

Boek | Paperback | ISBN-13: 9789021142241 | Boekencentrum

Kleppen dicht! - Patricia van Slobbe en Michel van Ast

Wehkamp.nl

25,95

Boek | Paperback | Slobbe, P. van | ISBN-13: 9789491806629 | Pica

Voor alles een liedje - Saskia Beverloo en Tineke Vlaming

Wehkamp.nl

24,90

Saskia Beverloo en Tineke Vlaming schrijven al heel lang liedjes voor peuters en kleuters. Tineke maakte daarbij veel illustraties. Tijd om deze liedjes op cd te zetten en ze met Tineke's tekeningen te bundelen in een boek met muzieknotatie en spelbeschrijvingen. Het is een uitgave die goed van pas komt in de kinderopvang. De 30 liedjes liggen makk

Pleegzorg onder de loep - Anne Maaskant

Wehkamp.nl

15,90

In Nederland wonen bijna 22.000 kinderen voor korte of voor langere tijd in een pleeggezin. Ruim een derde van deze pleegzorgplaatsingen wordt voortijdig afgebroken. Gedragsproblemen van het pleegkind die leiden tot conflicten en spanningen in het pleeggezin zijn de belangrijkste oorzaak, zo blijkt uit het wetenschappelijk onderzoek dat in dit boek

Handleiding video-interactiebegeleiding in de kinderopvang - Josette Hoex, Monique Konings, Wilma Schepers, e.a.

Wehkamp.nl

36,50

Video-interactiebegeleiding wordt in het werkveld kinderopvang veelvuldig toegepast. Met name als instrument om het vakmanschap in de pedagogische omgang met kinderen te professionaliseren en om het pedagogisch klimaat van de leefomgeving van het kind te optimaliseren. Deze handleiding beschrijft de toepassing van video-interactiebegeleiding in het

Handboek Jeugdbeleid en Jeugdhulp - René Clarijs

Wehkamp.nl

34,90

De Nederlandse jeugdsector is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Het meest verstrekkende besluit was wel dat de regie van alle taken in het jeugddomein bij gemeenten kwam te liggen. Na de overdracht van deze regie, de transitie, kan er de komende jaren meer aandacht komen voor de inhoudelijke veranderingen, de transformatie. De punten op de h

Aanraken, een levensbehoefte - Marijke Sluijter

Wehkamp.nl

22,50

Aanraking is een eerste levensbehoefte. Kinderen bij wie de huid onvoldoende wordt aangeraakt, groeien slechter, zijn vaker ziek, leren slechter, hebben weinig lichaamsbesef, zijn minder sociaal en communiceren moeizaam. Ze zitten 'niet lekker in hun vel'. Dat inzicht heeft in Zweden geleid tot invoering van speelse vormen van lichaamscontact in vr

Janusz Korczak – arts en kinderboekenschrijver

Wehkamp.nl

23,90

Janusz Korczak (1878-1942) is wereldwijd bekend als opvoeder, pedagoog en weeshuisvader. Zijn werkzaamheden als arts en zijn kinderboeken krijgen minder aandacht. Dit is niet juist, oordeelt Görtzen. In deel I laat hij Korczak aan het woord over zijn ontwikkeling als arts en zijn kijk op een aantal medische vraagstukken. Hij doet dit aan de hand va

Inleiding in de pedagogiek, deel 1 - Thema's en basisbegrippen

Wehkamp.nl

35,-

Opvoeding, onderwijs, jeugdcriminaliteit - iedereen heeft er een mening over. Op feesten en partijen, in de politiek en in de media worden we om de oren geslingerd met oneliners en verdraaide uitkomsten van empirisch onderzoek. Voorbij de oneliners Het is belangrijk om te praten over pedagogische thema's. Nóg belangrijker is het om verder te kijken

De nieuwe medezeggenschap in het onderwijs - Frederik Smit

Wehkamp.nl

19,90

Sinds 2007 is de Wet medezeggenschap op scholen van kracht. Van meet af aan is een zorgpunt van medezeggenschapsraden dat schoolleiders en besturen zich niet aan de wet houden, met name wat betreft de informatieverstrekking. Directies en besturen op hun beurt vinden dat de toegevoegde waarde van de raad vaak nihil is, omdat ze geen inhoudelijk tege

Ik wil niet gepest worden - Onno van Ulzen

Wehkamp.nl

13,50

Elk kind moet kunnen zeggen: 'Ik wil niet gepest worden.' Dat is het uitgangspunt van voormalig basisschooldirecteur Onno van Ulzen. De aanpak die hij toepaste op verschillende scholen bleek keer op keer te werken. Hij beschrijft zijn ervaringen en het antipesttraject dat hij ontwikkelde in dit boek. Het is een training voor basisscholen die ervoor

De bijzondere curator, stem voor het kind in het recht - Liesbeth Groenhuijsen en Veronica Smits

Wehkamp.nl

24,90

Onder redactie van Veronica Smits met bijdragen van Liesbeth Groenhuijsen, Marjolein Rietbergen en Paul Vlaardingenbroek De bijzondere curator is 'in'. Dat blijkt uit een toenemend aantal benoemingen tot bijzondere curator, maar ook uit de nodige publicaties over de bijzondere curator, waarin de diverse juridische en psychosociale aspecten van deze

Verbreed jongerenwerk - René Clarijs

Wehkamp.nl

26,90

Staan gemeenten voor de transformatie van het gemeentelijk jeugdbeleid in de startblokken, vaak weten zij niet hoe zij hier handen of voeten aan kunnen geven. De goedkoopste en meest effectieve manier om te innoveren is om naar het buitenland te kijken. Dat laat meteen een bijzonder verschil zien: voor andere landen (en dat geldt ook voor de EU), i

Koele Bikkels - Inke Brugman en Renate van Leeuwen

Wehkamp.nl

13,-

Zou jij ook graag wat relaxter willen zijn? Niet meer bang zijn dat je een proefwerk of toets toch niet haalt? Of dat je niet weet wat je moet zeggen als je aan de beurt bent? Dan is dit echt een boek voor jou. Leer hoe je kunt ontspannen, juist als het even spannend wordt. Na het lezen van dit boek zul je anders met spanning en stress omgaan. Je l

Keuzegids Masters 2018

Wehkamp.nl

27,-

In sommige vakgebieden bieden bijna alle masters goede tot uitstekende kwaliteit. Maar er zijn ook masteropleidingen te vinden waar de lat volgens studenten niet hoog ligt, waar je weinig direct contact met docenten hebt, of waar de voorbereiding op de arbeidsmarkt tekort schiet. De voorlichting van de masteropleidingen zelf is niet altijd objectie

Zicht op effectiviteit

Wehkamp.nl

34,95

Handboek voor resultaatgerichte ontwikkeling van interventies in de jeugdsector Nieuwe, volledig herziene en geactualiseerde editie De jeugdhulp bestaat uit een veelheid aan personen en instanties die allemaal hun best doen om een goed aanbod te verzorgen. Er is echter dringend behoefte aan methoden om meer zicht te krijgen op de effectiviteit van

Wiebelen en friemelen in de klas - Monique Thoonsen en Carmen Lamp

Wehkamp.nl

24,95

Leerlingen die altijd met hun stoel zitten te wippen of zich het liefst de hele dag verschuilen in hun capuchon; iedere leraar kent ze wel. Het lijkt alsof deze leerlingen niet betrokken zijn bij de les en totaal niet opletten. Lastig gedrag, zou je denken, maar in werkelijkheid zetten deze leerlingen juist allerlei trucs in om juist wél bij de les

Spelend leren en ontdekken - Hans Boekel, Diane Carp en Petra van Veer-Borneman

Wehkamp.nl

34,50

Drama is een vast onderdeel van de Kennisbasis. Maar hoe geef je inspirerende dramalessen in het primair onderwijs? Zélf plezier hebben in drama is daarbij de eerste stap. Spelend leren en ontdekken biedt leerkrachten (in spe) actuele vaardigheden voor het inzetten van drama als activiteit, middel én doel. De gebruiker leert met theoretische en pra

Proctologie - W.J.H.M. van den Bosch, H.J. Schers en H. van Goor

Wehkamp.nl

26,95

Dit boek uit de reeks Practicum huisartsgeneeskunde is praktische handreiking voor huisartsen bij het behandelen van klachten in het anorectale gebied . Klachten in het anorectale gebied komen vaak voor, maar zijn nog altijd met veel schroom omgeven. Schroom bij de patiënt, maar tevens bij veel huisartsen. Het zeer informatieve praktijkboek Proctol

Leerboek obstetrie en gynaecologie verpleegkunde

Wehkamp.nl

62,95

Het vierdelige Leerboek obstetrie en gynaecologie verpleegkunde behandelt de basiskennis die relevant is voor verpleegkundigen werkzaam binnen de verschillende subspecialismen verloskunde, gynaecologie en voortplantingsgeneeskunde. Geschreven door zowel artsen als verpleegkundigen, biedt deze reeks verpleegkundigen inzicht in het hoe en waarom van

Kom maar op met je feedback - Anne Arink en Cor Verbeek

Wehkamp.nl

29,90

Kom maar op met je feedback gaat over feedback in een professionele context en hoe het je kan helpen in het onderwijs effectiever en gelukkiger te worden. Het geeft inzicht en handvatten om beter te worden in het geven en ontvangen van feedback, gericht op professionele groei en cultuurversterking in de school. Het helpt je effectiever te worden in

Meer leren in minder tijd - Effectiever en efficiënter huiswerk maken - Ankie Remijn

Wehkamp.nl

19,95

Huiswerk is de sleutel tot de afronding van een succesvolle middelbareschooltijd. De meeste leerlingen geven aan dat ze óf een druk sociaal leven hebben, óf goede cijfers op school. Meer leren in minder tijd geeft leerlingen praktische tips om beide te combineren. Dit boek biedt een frisse blik op leerlingen en hun huiswerk. Het is bedoeld voor doc

Institutionalisering van een pedagogische paradox - Karel De Vos

Wehkamp.nl

31,-

De jeugdhulp in Vlaanderen vandaag wordt opgebouwd op fundamenten die ontworpen werden in de 19e eeuw, in de context van de nieuwe Belgische natiestaat. In de loop van de 19e eeuw ontstaat de overtuiging dat sociale problemen verholpen en vermeden kunnen worden, door tussen beide te komen in de opvoeding van kinderen. Die opvatting bouwt verder op

De eerste stap - Handboek voor de ouders - Hill M. Walker en Annemieke Golly

Wehkamp.nl

15,-

De Eerste Stap® is een vroeg interventieprogramma voor jonge kinderen met gedragsproblemen. De primaire doelen van het programma zijn: Kinderen leren hoe ze met anderen moeten omgaan (andere kinderen, leerkrachten, gezinsleden). Kinderen leren aanwijzingen, instructies en opdrachten te begrijpen en op te volgen om vervolgens een betere werkhouding

De eerste stap - Handboek voor de coach - Hill M. Walker en Annemieke Golly

Wehkamp.nl

15,-

De Eerste Stap® is een vroeg interventieprogramma voor jonge kinderen met gedragsproblemen. De primaire doelen van het programma zijn: Kinderen leren hoe ze met anderen moeten omgaan (andere kinderen, leerkrachten, gezinsleden). Kinderen leren aanwijzingen, instructies en opdrachten te begrijpen en op te volgen om vervolgens een betere werkhouding

Hulpwaaier hoogbegaafdheid - Jessica van der Spek

Wehkamp.nl

14,95

Op veler verzoek is de Hulpwaaier Hoogbegaafdheid ontwikkeld die als naslagwerk kan dienen op school, in de begeleiding, maar ook thuis. In overzichtelijke secties komen onderwerpen aan de orde als kenmerken van hoogbegaafdheid, consequenties van hoogbegaafdheid in het algemeen, en specifiek voor de diverse schoolomgevingen ((s)bo envo), belonen en

Wijzer in executieve functies - groep 1 tot en met 4 - Maaike Houtman, Maaike Losekoot, Tjitske van der Waals, e.a.

Wehkamp.nl

24,90

Merk jij ook dat kinderen in je klas het lastig vinden zelf taken op te starten? Of dat zij heel impulsief reageren op anderen? Vaak nemen we dit gedrag voor lief. Gek eigenlijk, want net zoals we inhoudelijke vaardigheden oefenen, kunnen we ook gedragsvaardigheden oefenen. De Wijzer in Executieve Functies - groep 1 t/m 4 helpt je daarbij. Met de w

Van werkdruk naar werkplezier - Angela Kouwenhoven en Annemieke Schoemaker

Wehkamp.nl

15,-

Neem het heft in eigen hand en leer hoe je zelf invloed kunt hebben, door 'slim' te werken en handig om te gaan met de beschikbare tijd. Met de tips uit dit boek leer je met minder moeite meer werk te verzetten! Bijna de helft van de leraren in het basis- en voortgezet onderwijs vindt zijn persoonlijke werkdruk te hoog. Naast lesgeven horen vergade

Pedagogische adviezen voor speciale kinderen - Trix van Lieshout en Ron van Deth

Wehkamp.nl

34,99

Dit boek is ontstaan vanuit vragen uit het werkveld om concrete, praktische adviezen voor de begeleiding van kinderen en jongeren met extra ondersteuningsbehoeften. Deze adviezen worden hierin uitvoerig besproken. De nadruk ligt op oplossingsgericht werken: mét jongeren zoeken naar wat al wél goed gaat, wat zij nog nodig hebben en wat voor hen goed

F.Steenkamp e.a. Keuzegids Hbo 2018

Wehkamp.nl

27,-

Eerlijke informatie over alle hbo-opleidingen Een geschikte hbo-opleiding kiezen is niet eenvoudig. Je moet er goed over nadenken, maar ondertussen vliegen de pakkende slogans, kekke foto's en fancy websites van hogescholen je om de oren. Laat je niet van de wijs brengen, en raadpleeg de Keuzegids Hbo. Daar vind je heldere en onafhankelijke informa

Boek voor ouders - Kwint Donald en Kwint-Schenk Caroline

Wehkamp.nl

20,-

Veel ouders vinden opvoeden lastig en lopen dagelijks tegen opvoedproblemen aan, terwijl ze juist graag meer plezier uit hun gezin willen halen. Hoe zorg je ervoor dat je kind naar je luistert, zonder dat je je geduld verliest? Ben je te streng of juist te toegeeflijk? Hoe krijg je kinderen die zelfkennis en zelfvertrouwen hebben, het maximale uit

Handboek voor de meubelmaker Handboek voor de meubelmaker - Mark Siderius

Wehkamp.nl

29,50

Bespreking van het complete fabricageproces van een eetkamerstoel: van het aanmeten tot het eindproduct. Uitgebracht door een professioneel meubelmaker en zijn deskundigheid is duidelijk. Het hele maakproces wordt stap voor stap tot in detail besproken, waar nodig verduidelijkt door helder fotowerk. Op de achterflap worden als doelgroep van het boe

Spelen met prentenboeken - Anke van Boxmeer en Els van Dijck

Wehkamp.nl

19,95

Met prentenboeken kun je alle kanten op. Dansspelletjes, taalopdrachten, knutselwerkjes: er zijn tal van activiteiten te bedenken waardoor kind én volwassene spelenderwijs terechtkomen in een wondere wereld van beeld, taal en fantasie. In Spelen met prentenboeken staan suggesties voor allerlei activiteiten: rekenen, taal, dans en beweging, muziek,

Hulpwaaier ADHD in de klas - Loek Mak-Peters en Liselotte Verfaillie

Wehkamp.nl

14,95

Op een overzichtelijke manier, gerangschikt op kleur, staan tips en strategieën in de verschillende secties, waaronder leeromgeving, communicatie en gedrag. De waaier is geschikt voor zowel PO als VO.

De beroepstandaard voor de zorgcoördinator - NVS-NVL

Wehkamp.nl

14,95

Zeker in deze tijd waarin passend onderwijs zijn definitieve vorm aan het ontwikkelen is, vervult de zorgcoördinator een belangrijke regie- en verbindingsfunctie. Er is immers sprake van de ene na de andere transitie, waarbij externe partijen, zoals gemeentes, steeds belangrijkere spelers in het onderwijsveld worden. De beroepsstandaard, die is ont

Het verwende kind-syndroom - Willem de Jong

Wehkamp.nl

12,50

Waarom verwennen ouders? Welke negatieve gevolgen heeft problematische verwenning? Wat zijn de gevolgen in het onderwijs? Hoe keer je het tij? Problematisch verwende kinderen krijgen te veel, te snel en te lang. Ze krijgen materiële zaken of doen ervaringen op die niet bij hun leeftijd, hun interesses en hun talenten passen. Bij problematische verw

MIJN KIND HEEFT DCD (POD) - Griet Dewitte en Paul Calmeyn

Wehkamp.nl

22,99

?Heeft je kind problemen met de uitvoering van zijn dagelijkse bezigheden, omdat het motorisch onder het te verwachten niveau zit dat bij zijn leeftijd hoort? Loopt, kruipt, zit het moeilijker dan andere kinderen? Laat het makkelijker dingen vallen, is het onhandiger, schrijft het moeilijk leesbaar of presteert het slecht op school als het om spel

De eerste stap - Handboek voor de leerkracht - Hill M Walker en Annemieke Golly

Wehkamp.nl

15,-

De Eerste Stap® is een vroeg interventieprogramma voor jonge kinderen met gedragsproblemen. De primaire doelen van het programma zijn: Kinderen leren hoe ze met anderen moeten omgaan (andere kinderen, leerkrachten, gezinsleden). Kinderen leren aanwijzingen, instructies en opdrachten te begrijpen en op te volgen om vervolgens een betere werkhouding

Mijn kind is anders - Liesbeth Hop

Wehkamp.nl

12,99

Mijn kind is anders van jeugd- en gezinscoach Liesbeth Hop is het boek voor iedere ouder of verzorger die een kind heeft dat 'anders' is door een label als ADHD, ADD, PDD-NOS, borderline of bipolair. Maar elk kind is uniek en hoe weet je nu wat jouw kind nodig heeft? Wanneer laat je testen en wanneer is 'anders' een probleem? Dit boek geeft antwoor

Praktijkgericht onderzoeken in het onderwijs - Jacqueline van Swet en Lisette Munneke

Wehkamp.nl

32,50

Dit boek over praktijkgericht onderzoek richt zich op professionals in het onderwijs die al of niet in kader van hun masteropleiding onderzoek doen in hun eigen praktijk. In dit boek wordt op een concrete en actuele manier aandacht besteed aan de rol van onderzoek in de dagelijkse praktijk van het onderwijs. Het geeft geen vaststaande richtlijnen e

Zie volgende pagina

Zie volgende pagina

Zie volgende pagina

Zie volgende pagina

Zie volgende pagina

Zie volgende pagina

Bekeken artikelen
Algemeen
Beslist.nl Beslist.nl is het grootste online winkelcentrum van Nederland waar je zorgeloos, veilig en overzichtelijk producten kunt vergelijken en bestellen. Met ons ruime assortiment van miljoenen producten bieden we de consument een duidelijk overzicht wat er online te koop is en voor welke prijs zodat je de beste aanbiedingen kunt vinden. Zo is het bij ons altijd sale. Ben je op zoek naar goedkope outlets, vraag je je af of je dat nieuwe product in de aanbieding kunt kopen of wil je een prijsvergelijking doen; online shoppen begint bij beslist.nl. Ook als je producten wilt kopen met een snelle levertijd en een goedkope prijs.

© 2005 - 2018 beslist.nl™

Beslist.nl maakt gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Wij gebruiken onder meer analytische cookies voor optimalisatie van jouw gebruik van onze website. Daarnaast plaatsen ook derden tracking cookies om jou bijvoorbeeld gepersonaliseerde advertenties te tonen. Ook social media-netwerken plaatsen tracking cookies. Deze cookies volgen je gedrag op internet. Lees ook ons cookiestatement voor meer informatie. Ga je verder met een bezoek aan onze website door een klik te plaatsen, of door hierna op akkoord te klikken, stem je in met het plaatsen van cookies en het verwerken van de gegevens die wij en onze partners daardoor verkrijgen.