Het grootste online winkelcentrum

  • De meeste shops
  • Het grootste aanbod producten
  • Altijd de beste deal
Opsporing in vogelvlucht

v.a. 31,19

In de opsporingspraktijk bestaan veel onduidelijkheden over de toepassing van de bijzondere opsporingsbevoegdheden. Dit boek geeft antwoorden op vragen van politie- en justitiemedewerkers. In de 2e dr

Verkenning Cybercrime in Nederland 2009

v.a. 28,99

Criminaliteitsbestrijding vereist kennis over aard en omvang van de...

Adequate Rechtsbescherming Grondrechtenbeperkend Overheidsingrijpen

v.a. 57,17

Boek | eBook | ISBN-13: 9789013121247 | Wolters Kluwer

Vaardig met strafrecht

v.a. 13,99

de meervoudige strafkamer, de politierechter en de kinderrechter. Vaardig met strafrecht. De meervoudige strafkamer, de politierechter en...

De Formeelrechtelijke Aspecten Van Horizontaal Toezicht In Belastingzaken

v.a. 83,59

Horizontaal toezicht in belastingzaken wordt sinds 2004 gezien als een passende reactie op onevenwichtigheden in het fiscale toezicht. Bij deze invulling van toezicht sluit de Belastingdienst handhavi

Arbeidsrechtelijke themata

v.a. 42,99

In dit studieboek wordt het positieve arbeidsrecht besproken vanuit de...

Zakboek Strafvordering Voor De Algemeen En Buitengewoon Opsporingsambtenaar / 2015

v.a. 40,46

Dit zakboek is een afgeslankte versie van het zakboek Strafvordering voor de Hulpofficier en speciaal geschreven voor de algemeen en buitengewoon opsporingsambtenaar. Het bevat een praktijkgerichte be

Jeugdrecht begrepen

v.a. 18,99

Jeugdrecht begrepen maakt de lezer in toegankelijke taal en op een praktische manier vertrouwd met de hoofdlijnen van het jeugdrecht en wil praktische juridische ondersteuning bieden aan (aanstaande)

Een Mijnenveld Vol Veiligheid

v.a. 44,88

Boek | eBook | ISBN-13: 9789013125917 | Wolters Kluwer

Arbeidsrecht begrepen

v.a. 20,99

Arbeidsrecht begrepen behandelt het individuele arbeidsrecht helder en praktijkgericht. Het boek neemt de bedoeling van de wetgever als uitgangspunt. Door heldere schemas en checklists is de stof gevi

Handboek Uitleverings- En Overleveringsrecht

v.a. 70,12

Boek | eBook | Sanders, H. | ISBN-13: 9789013126228 | Wolters Kluwer

Nederlands recht begrepen

v.a. 27,99

Nederlands recht begrepen maakt hbo-studenten op een praktische en toegankelijke manier vertrouwd met het recht. Het is de bedoeling dat de studenten, als ze het boek bestudeerd hebben, maatschappelij

Compliance In Het Financieel Toezichtrecht

v.a. 33,98

Boek | eBook | ISBN-13: 9789013120561 | Wolters Kluwer

Zorgplichten in publiek- en privaatrecht

v.a. 33,99

Het NILG is een samenwerkingsverband van universiteiten en andere...

Betogen Voor Recht En Verandering

v.a. 35,06

Eva Cremers-Hartman heeft in haar lange carrière als juriste en publiciste veel geschreven over een breed scala aan onderwerpen op het terrein van het sociaal recht. Haar publicaties zijn in veel ver

Zeeschepen: Rechten En Voorrechten

v.a. 80,90

Boek | eBook | ISBN-13: 9789013096835 | Wolters Kluwer

De Notariele Akte Als Executoriale Titel

v.a. 48,54

De executoriale kracht van de grosse van een notariële akte is een opmerkelijk en ook betrekkelijk onbekend verschijnsel dat in de praktijk tot veel vragen leidt. In dit boek wordt deze executoriale

Het Regime Voor De Fiscale Beleggingsinstelling

v.a. 102,47

Deze Fiscale Monografie is gewijd aan de regeling voor de fiscale beleggingsinstelling. Op de eerste plaats wordt een actuele, systematische beschrijving gegeven van het positieve recht op basis van d

Coulant Compenseren?

v.a. 74,98

Boek | eBook | ISBN-13: 9789013103786 | Wolters Kluwer

Belastingplichtige In De Btw

v.a. 70,28

De Europese BTW is een algemene verbruiksbelasting waarmee wordt beoogd op algemene basis het binnenlands verbruik te belasten. Omdat het praktisch niet goed uitvoerbaar is verbruik op directe wijze b

Fiscale Stimuleringsmaatregelen Innovatie

v.a. 40,55

Boek | eBook | Gijlswijk, M. van | ISBN-13: 9789013100709 | Wolters Kluwer

De Kleine Gids Agressiebeheersing / 2012

v.a. 30,21

Boek | eBook | ISBN-13: 9789013099362 | Wolters Kluwer

De Ww En Nieuwe Sociale Risico's

v.a. 62,03

Veel meer dan vroeger worden werkenden geconfronteerd met zorgtaken en geacht zich constant te scholen teneinde inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. De behoeften daarin verschillen per individu. D

Bedrijfsopvolging

v.a. 59,34

Bedrijfsoverdracht is een normaal verschijnsel in de levenscyclus van een bedrijf en ook in die van de ondernemer. Bij bedrijfsopvolging moet een veelheid aan vragen van civielrechtelijke, fiscale en

De Invloed Van Werknemers Op De Strategie Van De Vennootschap

v.a. 56,63

Boek | eBook | Holtzer, M. | ISBN-13: 9789013122060 | Wolters Kluwer

Belastbaar Resultaat Uit Ovirge Werkzaamheden

v.a. 67,42

Onder de inkomstencategorie 'belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden' worden de voordelen uit een grote verscheidenheid aan voordelen belast die belastingplichtigen uit arbeid genieten, maar di

De Rol Van De Notaris Binnen Het Vennootschapsrecht

v.a. 37,22

tijdelijk bij bestelling van euro 20,00 of meer gratis verzending

Onrechtmatige Daad In Groepsverband

v.a. 78,21

Boek | eBook | Boonekamp, R.J.B. | ISBN-13: 9789013113372 | Wolters Kluwer

De Structuurvennootschap

v.a. 64,18

Het laatste deel van de serie Actualia Ondernemingsrecht vormde het boek 'De nieuwe structuurregeling' uit 2004. In dat jaar vond een ingrijpende wijziging plaats van deze typisch Nederlandse regeling

Parlementaire Geschiedenis Burgelijk Wetboek Boek 10 / Internationaal Privaatrecht (ipr)

v.a. 88,99

Dit boek bevat alle stukken die betrekking hebben op de parlementaire geschiedenis van Boek 10 BW, Internationaal Privaatrecht. Deze stukken zijn door de redactie geanalyseerd en ondergebracht bij de

Fictieve Verkrijgingen In De Successiewet 1956

v.a. 107,33

In deze monografie staan de fictieve verkrijgingen in de Successiewet centraal.Met ingang van 1 januari 2010 is de Successiewet op verschillende onderdelen gewijzigd, waaronder ook een groot deel van

Werk En Privé

v.a. 72,81

In dit boek wordt in kaart gebracht op welke wijze wetgever en rechter de persoonlijke belangen van de werknemer beschermen, met name op het gebied van arbeidstijden en verlof.

Hoofdlijnen Wft

v.a. 86,39

Dit boek schetst op toegankelijke wijze de hoofdlijnen van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Na een inleidend hoofdstuk over enkele algemene aspecten van de Wft, volgt in afzonderlijke hoofdstu

Schenking En Gift

v.a. 54,98

Op 1 januari 2003 maakte de 11e titel 'Van schenkingen' van Boek 7A van het Burgerlijk Wetboek plaats voor de nieuwe titel 3 'Schenking' in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. In dit boek is niet allee

Libellus Amicorum Et Amicarum

v.a. 39,84

Meer dan veertig jaar heeft Sjaak Jansen gewerkt bij het Ministerie van Justitie, thans Ministerie van Veiligheid en Justitie. Het moment is aangebroken dat hij het stokje overdraagt aan het jong aans

Fraude Op De Financiele Markten

v.a. 59,34

In 2009 is het Landelijk Kenniscentrum Fraude door het Gerechtshof Amsterdam opgericht. Doelstelling van het kenniscentrum is de vergaring, het toegankelijk maken en de verbreiding van kennis en infor

Internationale Vreemdelingenregelgeving

v.a. 88,99

Boek | eBook | Raukema, J. | ISBN-13: 9789013095074 | Wolters Kluwer

Openbaarmaking Van Koersgevoelige Informatie

v.a. 159,10

Boek | eBook | Hoff, G.T.J. | ISBN-13: 9789013086386 | Wolters Kluwer

Naming & Shaming In Het Notariële Tuchtrecht

v.a. 45,84

Met de invoering van de nieuwe Wet op het notarisambt van 1999 dient de notaris zich naast openbaar ambtenaar als ondernemer te gedragen. De vrees bestaat dat de kwaliteit van de notariële dienstverl

Wetgeving Toezicht Financiële Markten Bes / 2011

v.a. 57,67

In deze pocketeditie zijn wet- en regelgeving bijeengebracht die van belang zijn voor diegenen die bezighouden met de toezichtwetgeving van de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) en het toe

Geschriften Vanwege De Vereniging Corporate Litigation / 2010-2011

v.a. 83,59

Sinds 2002 verschijnt jaarlijks de bundel 'Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation', waarin de lezers een overzicht wordt gegeven van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van c

Geef Mij De Feiten

v.a. 34,52

Boek | eBook | Marijke Huisman | ISBN-13: 9789013116809 | Wolters Kluwer

Adoptiekinderen

11,29

Boek | eBook | Femmie Juffer | ISBN-13: 9789461272935 | Boom

Sustainable Tourism And Law

v.a. 41,56

The central focus of this book is the interaction between law and tourism with a view to attaining sustainable tourism. This book aims to achieve that goal by approaching law and tourism from various

Are Eu Banks Safe?; Zijn Eu Banken Veilig?

v.a. 29,96

'Are EU banks safe? is of interest to those involved in the debate on changing or maintaining the way prudential banking supervision is structured and performed. It builds on the descriptive companion

The Effective Youth Court

v.a. 33,46

The Effective Youth Court is purpose-made for professionals and academics working in the field of juvenile justice to inform them about a new interdisciplinary perspective. The book explores the way j

The Independence Of Judges

v.a. 62,95

An independent judiciary is crucial for upholding the rule of law and for the protection of human rights in a democratic society. The Independence of Judges is an anthology, illustrating that there is

Waz

v.a. 90,38

De Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAZ) geldt alleen nog voor zelfstandigen die voor 1 augustus 2004 ziek zijn geworden en vervolgens recht op een WAZ-uitkering hebben gekregen. Sindsdien kunne

Handboek Beursgang

v.a. 134,83

Tijdens de financiële crisis heeft zich een reservoir aan vennootschappen gevormd die op de nominatie staan een beursnotering aan te vragen zodra het vertrouwen in de financiële markten zich heeft h

Corporate Governance: Current Issues And The Financial Crisis

v.a. 50,16

The financial crisis, which started in 2007 and still has large parts of the world in its stranglehold, refocused attention on corporate governance policies that were introduced in the aftermath of th

De Werking Van De Ondernemingskamer

v.a. 50,16

Boek | eBook | Amsterdam, A.M. van | ISBN-13: 9789013097597 | Wolters Kluwer

Beter Burgerlijk Recht

v.a. 53,40

Wat zou er naar uw mening moeten gebeuren om het burgerlijk recht daadwerkelijk beter te maken? Dat was de vraag waarmee auteurs werden benaderd voor een korte, krachtige en opiniërende bijdrage aan

De Ondernemende Curator

v.a. 52,32

In 2011 viert de Vereniging INSOLAD haar 20-jarig bestaan. Gebleken is dat INSOLAD nog niet uitgebreid heeft stilgestaan bij de rol van de ondernemende curator die de onderneming gedurende het faillis

Overige Regelgeving Wao

v.a. 90,98

De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) geldt alleen nog voor mensen die voor 1 januari 2004 ziek zijn geworden en vervolgens recht op een WAO-uitkering hebben gekregen. Mensen die daarna

De Deelnemingsverrekening

v.a. 99,77

De deelnemingsvrijstelling voorkomt dubbele heffing van winstbelasting als een dochtervennootschap de gemaakte winsten uitkeert aan haar Nederlandse moedervennootschap. Deze regeling is van cruciaal b

Burgerlijk Wetboek / Boek 2 Rechtspersonen

v.a. 101,67

Het rechtspersonenrecht bevat de regels voor de inrichting en werkwijze van rechtspersonen, zoals naamloze en besloten vennootschappen, verenigingen en stichtingen. In boek 2 BW staan ook bepalingen v

Burgerlijk Wetboek / Boek 10

v.a. 39,82

In Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek, dat op 1 januari 2012 in werking treedt, zijn de tot nu toe geldende wetten conflictenrecht, op enkele punten herzien, bijeengebracht. Zij worden voorafgegaan do

Burgerlijk Wetboek / Boek 10

v.a. 51,04

Na een lange periode van voorbereiding zal op 1 januari 2012 Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek in werking treden. In deze wet zijn verschillende algemene en specifieke regels op het gebied van het in

Tax Information Exchange Agreement

v.a. 76,71

Nederland heeft met verschillende voormalige belastingparadijzen verdragen gesloten, de zogenaamde Tax Information Exchange Agreements (TIEAs). Doel van deze verdragen is de internationale fiscale sam

Wet Op De Europese Ondernemingsraden

v.a. 45,84

In het najaar 2011 is de Wet op Europese ondernemingsraden gewijzigd. Deze aanpassing is ingegeven door de gewijzigde Europese EOR-richtlijn (Richtlijn 2009/38/EG). In deze uitgave worden allereerst d

Rechtspersonenrecht / 3 Overige Rechtspersonen

v.a. 161,81

Dit deel uit de serie behandelt alle andere privaatrechtelijke rechtspersonen dan NV en BV. Het gaat om de vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, stichting, en de rechtsvormen Europ

B49b Misleidende (b2b) Reclame En Vergelijkende Reclame

v.a. 50,16

Dit boekje gaat over afdeling 6.3.4 BW. De afdeling omvat regels voor misleidende reclame voor zover die reclame op ondernemers is gericht (business-to-business of 'B2B'). Daarnaast bevat afdeling 6.3

Evolutie Van Het Bestuurdersaansprakelijkheidsrecht

v.a. 63,62

Boek | eBook | Assink, B.F. | ISBN-13: 9789013100662 | Wolters Kluwer

Burgerlijk Wetboek Boek 8 / Boek 8 Verkeersmiddelen En Vervoer (deel Iii)

v.a. 99,90

Dit Lexplicatiedeel is gewijd aan het onderwerp verkeersmiddelen en vervoer, met heldere uitleg en aantekeningen over actuele wetswijzigingen en jurisprudentie. Wegens de omvang is dit deel gesplitst

Burgerlijk Wetboek Boek 8 / Verkeersmiddelen En Vervoer (deel I)

v.a. 99,90

Dit Lexplicatiedeel is gewijd aan het onderwerp verkeersmiddelen en vervoer, met heldere uitleg en aantekeningen over actuele wetswijzigingen en jurisprudentie. Wegens de omvang is dit deel gesplitst

De Kleine Gids / Rechten Van Kinderen Zonder Papieren 2011

v.a. 30,21

Boek | eBook | Os, C. van | ISBN-13: 9789013087666 | Wolters Kluwer

Europees Ondernemingsrecht: Grensoverschrijdend Ondernemen Na Cartesio

v.a. 62,03

Boek | eBook | Hijink, S. | ISBN-13: 9789013097993 | Wolters Kluwer

Fusies & Overnames

v.a. 50,21

De komende jaren zullen enkele tienduizenden ondernemingen van eigenaar wisselen. Bij een aanzienlijk aantal bedrijfsoverdrachten zal blijken dat koop-, verkoop- en fusieprocessen complex in elkaar st

Update Advocatenmemo / 2013

v.a. 21,57

De update Advocatenmemo 2013 hoort bij het bekende en veel gebruikte Advocatenmemo. Het boek kan worden gezien als hét zakboek voor de advocatuur. De meest gebruikte gegevens in de praktijk, worden v

Vooropgestelde Arresten / 2012

v.a. 14,18

Vooropgestelde arresten 2012 geeft een beeld van de ontwikkeling van de strafrechtelijke jurisprudentie in 2012. Net als in de bundels 2007-2011 gaat het in deze selectie primair om de gegeven gezaghe

Zie volgende pagina

Zie volgende pagina

Zie volgende pagina

Zie volgende pagina

Zie volgende pagina

Zie volgende pagina

Bekeken artikelen
Algemeen
Beslist.nl Beslist.nl is het grootste online winkelcentrum van Nederland waar je zorgeloos, veilig en overzichtelijk producten kunt vergelijken en bestellen. Met ons assortiment van 25 miljoen producten bij 10.017 shops bieden we de consument een duidelijk overzicht wat er online te koop is en voor welke prijs zodat je de beste aanbiedingen kunt vinden. Zo is het bij ons altijd sale. Ben je op zoek naar goedkope outlets, vraag je je af of je dat nieuwe product in de aanbieding kunt kopen of wil je een prijsvergelijking doen; online shoppen begint bij beslist.nl. Ook als je producten wilt kopen met een snelle levertijd en een goedkope prijs.

25.000.000 prijzen van 10.017 winkels worden dagelijks verwerkt.
© 2005 - 2017 beslist.nl™

Beslist.nl maakt gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Wij gebruiken onder meer analytische cookies voor optimalisatie van jouw gebruik van onze website. Daarnaast plaatsen ook derden tracking cookies om jou bijvoorbeeld gepersonaliseerde advertenties te tonen. Ook social media-netwerken plaatsen tracking cookies. Deze cookies volgen je gedrag op internet. Lees ook ons cookiestatement voor meer informatie. Ga je verder met een bezoek aan onze website door een klik te plaatsen, of door hierna op akkoord te klikken, stem je in met het plaatsen van cookies en het verwerken van de gegevens die wij en onze partners daardoor verkrijgen.