Het grootste online winkelcentrum

  • De meeste shops
  • Het grootste aanbod producten
  • Altijd de beste deal
Vogelvrij verklaard - Joop der Weduwen

Wehkamp.nl

19,95

Boek | Paperback | Weduwen, J. der | ISBN-13: 9789492107091 | Ronde Tafel, SU De

Belastinggids 2018 Paul Flutsch

Paagman.nl

42,50

Boek Belastinggids 2018, dit boek is geschreven door Paul Flutsch, uitgegeven door Wolters Kluwer Nederland B.V., Fiscaal recht; Belastinggids 2018 behandelt de aangifte per onderwerp. Alle relevante informatie over het betreffende aangifteonderwerp is daarbij zoveel mogelijk voor u geclusterd. Hierbij wordt steeds nauwlettend de link gelegd naar d

Groene criminologie en veiligheidszorg 2016. Cahiers Politiestudies

Wehkamp.nl

36,-

Criminologie heeft lange tijd de studie van milieucriminaliteit en -regulering genegeerd. Het was Lynch die in 1990 voor het eerst wees op het belang van een kritisch criminologische studie van milieuschade; daarmee was de term 'groene criminologie' geboren. Milieucriminaliteit verwijst naar schade veroorzaakt door zowel individuen als bedrijven én

International Health Law And Ethics

Paagman.nl

43,70

Boek International Health Law And Ethics, uitgegeven door Maklu, Uitgever, Internationaal (publiek)recht; International Health Law and Ethics. Basic Documents contains a collection of treaty documents and soft law on health care rights and health ethics, used in health law training programs. Regional documents and explanatory reports on health care

Sleutels voor personenvennootschapsrecht - Chr.M. Stokkermans

Wehkamp.nl

86,-

Sleutels voor personenvennootschapsrecht bevat een scherpe analyse van het huidige Nederlandse personenvennootschapsrecht en van onderwerpen die in dit kader relevant zijn, zoals gemeenschap, vermogensscheiding, hoofdelijkheid en rechtssubjectiviteit. Er is een belangwekkende analyse van de bestaande regels voor herstructurering van rechtspersonen

Hoeveel Recht Heeft De Emotie Henri Beunders

Paagman.nl

17,99

Boek Hoeveel Recht Heeft De Emotie, dit boek is geschreven door Henri Beunders, uitgegeven door Amsterdam University Press, Internationaal (publiek)recht

De stichting, stichting particulier fonds en de trust - Henri Burgers

Wehkamp.nl

22,50

Dit boek beschrijft in het kort de hoofdzaken van de stichting en meer uitgebreid die van de Curaçaose stichting particulier fonds en de in 2012 ingevoerde Curaçaose trust. Aan de orde komen onder meer vermogensbescherming, estate planning en certificering middels een stichting of SPF, de vraag of een Curaçaose trust in Nederland erkend moet worden

Boeien Voor De Bewindvoerder Ramona Batta

Paagman.nl

33,35

Boek Boeien Voor De Bewindvoerder, dit boek is geschreven door Ramona Batta, uitgegeven door Maklu, Uitgever, Privaatrecht; In een tijd van financiële onzekerheid krijgt een steeds grotere groep mensen te kampen met een onhoudbare financiële situatie. Om het hoofd boven water te houden, wordt steeds vaker hulp gezocht in een schuldhulptraject of in

In het nu... Over toekomstig bestuursrecht

Wehkamp.nl

65,-

Het bestuursrecht is geen rustig bezit. Grote ontwikkelingen als ontstatelijking, digitalisering en Europeanisering trekken hun sporen. Deze bundel werpt een inspirerende blik op de toekomst van dit rechtsgebied. Want kan het bestuursrecht wel grip houden op de turbulente ontwikkeling van onze maatschappij en overheidsbestuur? De hedendaagse agenda

UCERF reeks UCERF 12

Wehkamp.nl

19,50

Boek | Paperback | ISBN-13: 9789492766182 | Juridische Uitgeverij Ars Aequi

Bedrijf & Recht - J. Keizer

Wehkamp.nl

45,-

Het boek Bedrijf & Recht biedt een uitstekende inleiding in het recht. Recht is boeiend en interessant. Dit boek gaat niet uit van een dogmatische, starre behandeling van het recht; een pragmatische, praktische benadering staat centraal. Herkenbaarheid van het recht voor de student is belangrijk. Het doel van Bedrijf & Recht is om studenten die op

Intellectuele eigendom

Wehkamp.nl

47,50

Boek | Paperback | ISBN-13: 9789013135336 | Wolters Kluwer

Ars Aequi Wetseditie Intellectuele-eigendomsrecht 2016/2018

Wehkamp.nl

24,50

Auteurswet Besluit reprografisch verveelvoudigen Vaststellingsbesluit nadere regels over verplichting tot betaling en hoogte van volgrecht Wet op de naburige rechten Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten Databankenwet Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen

Arar Tabellen voorjaar 2016 - J. Verhoef

Wehkamp.nl

56,23

Boek | Paperback | Verhoef, J. | ISBN-13: 9789012397384 | SDU

Geloofwaardig belasting heffen - Leo Stevens en Arjan Lejour

Wehkamp.nl

21,-

Het belastingstelsel is dringend aan hervorming toe. Vastgeroeste taboedossiers moeten worden losgewrikt. Het woonbeleid, pensioenbeleid, ecologiebeleid, arbeidsmarktbeleid, innovatiebeleid en diverse andere beleidsvraagstukken vragen direct of indirect om ondersteunend fiscaal beleid. Het is nu tijd om tot constructieve oplossingen te komen. Dat g

Hoe heurt het eigenlijk? - Lou Snoek, T. Huydecoper, N. van Tiggele-van der Velde, e.a.

Wehkamp.nl

32,50

Binnen de letselschadebranche wordt door professionals hard gewerkt aan de kwaliteit van dienstverlening. Het trouw bijhouden van literatuur en jurisprudentie en het regelmatig volgen van scholing - niet in de laatste plaats voor het scoren van de benodigde punten - hoort daar bij. We weten allemaal dat het grootste deel van alle letselschadezaken

PS Special Algemeen bestuursrecht bij uitvoering vd soc. zekerheid

Wehkamp.nl

140,-

Wet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht (KEI-I) De Wet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht verandert de manier van procederen in de sociale zekerheid (sociale verzekeringen en sociale voorzieningen) voor het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), de zorgverzekeraars, de Sociale verzekeringsbank (SVB) en (sociale die

Rechtsvergelijkend onderzoek naar de vergoeding van schade als gevolg van (voormalige) steenkoolwinning in Nederland, België en Duitsland - E. Bauw, E.G.D. van Dongen, M. van Kogelenberg, e.a.

Wehkamp.nl

57,-

In deze publicatie brengen de onderzoekers van Ucall (Utrecht Centre for Accountability and Liability Law) de regelgeving en jurisprudentie in kaart met betrekking tot vergoeding van schade als gevolg van mijnbouwactiviteiten in Nederland, België en Duitsland. Daarnaast schetsen ze zo goed mogelijk een beeld van de bestaande uitvoeringspraktijk waa

Kern van het internationaal publiekrecht - André Nollkaemper

Wehkamp.nl

61,50

Internationaal publiekrecht regelt wereldwijd de uit - oefening van publiek gezag teneinde gemeenschappelijke belangen te beschermen. Het houdt zich bezig met actuele problemen, zoals vrede en veiligheid, terrorisme, rechten van de mens en regulering van de internationale economie. Hoewel internationaal publiekrecht wereldwijde ambities heeft, is h

De intrinsieke inbraakgevoeligheid van woningen - Marlijn Peeters

Wehkamp.nl

49,50

Elk jaar wordt 2 procent van de bevolking slachtoffer van woninginbraak, waarbij sommige woningen zelfs meerdere keren het doelwit zijn. Dit boek rapporteert over een onderzoek dat kijkt naar de gezamenlijke invloed van kenmerken van huizen, straten en buurten op het intrinsieke inbraakrisico van woningen. Op basis van een inventarisatie van onderz

Bouw- en aanbestedingsrecht Bouwrecht 16, nieuwe opzet - M.A. van Wijngaarden

Wehkamp.nl

66,95

In de Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht geeft de auteur een op de praktijk gerichte behandeling van de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht. Centraal staat de behandeling van de verschillende algemene voorwaarden in de bouw. Het commentaar van de schrijver op elk van deze algemene voorwaarden is voorzien van veel jurisprude

Arbeid&Recht Thema's Van arbeidsovereenkomst naar arbeidsverhouding - J. van Drongelen en A. van Drongelen

Wehkamp.nl

20,10

De omschrijving van de arbeidsovereenkomst is sinds de invoering van de Wet op de arbeidsovereenkomst in 1909 nauwelijks gewijzigd. De arbeidsovereenkomst is de grondslag van het arbeidsrecht en biedt de werknemers de meeste bescherming, maar die beschermingsgedachte wordt door werkgevers steeds meer als knellend ervaren. Om die reden hebben zij st

Rechtszaken met een glimlach - Raymond de Mooij

Wehkamp.nl

21,-

Rechtszaken met een glimlach voert je in elk verhaal mee in de sluwheid, humor, verontwaardiging of argeloosheid van kleurrijke mensen in aanloop naar en tijdens hun rechtszaak. Maak kennis met een minister, een tosti-meisje, vastgoedondernemers, oplichters, dames van plezier, en vele anderen. Mr. Raymond de Mooij geeft je een spannend en soms ontr

Professional services in een organisatorische context

Wehkamp.nl

41,-

Professional services in een organisatorische context behandelt nagenoeg alle aspecten van professional services firms in het juridisch domein. Aan de orde komen onderwerpen als strategie, marketing, human resources management, kwaliteitsmanagement, kennismanagement, planning & control, enzovoort. De verschillende hoofdstukken in het boek bevatten

Rechtsbescherming en bestuurlijke voorprocedure

Wehkamp.nl

130,-

Houdt u zich als professional bezig met bestuursrechtelijke rechtsbescherming? Deze uitgave biedt u een actuele en op de praktijk gerichte beschrijving van de bezwaar- en beroepsprocedures tegen bestuursbeslissingen die in de Awb en de daarop aansluitende wettelijke procesregelingen zijn geregeld. In Rechtsbescherming en bestuurlijke voorprocedure

Ars Aequi Wetseditie Internetrecht 2017/2018

Wehkamp.nl

24,50

met wet- en regelgeving op het gebied van: Intellectueel eigendom Informatiegrondrechten Computercriminaliteit Privaatrecht Telecommunicatie Internetgovernance

De stembus - Aalt Willem Heringa en Jan Schinkelshoek

Wehkamp.nl

21,-

In een vrije staat dient iedereen die in het bezit kan worden geacht van een vrije wil, zichzelf te besturen. De wetgevende macht zou dan ook bij het volk in zijn geheel moeten berusten. Maar aangezien zoiets in de grote staten een onmogelijkheid is en ook in kleine staten op veel bezwaren stuit, dient het volk vertegenwoordigers aan te stellen die

PW 99 Geëiste en opgelegde straffen bij de strafrechterlijke afhandeling van georganiseerde criminaliteit - K. van Wingerde en H. van de Bunt

Wehkamp.nl

38,-

In de afgelopen decennia is de aanpak van de georganiseerde criminaliteit een van de belangrijkste prioriteiten van Politie en Justitie geworden. Tegelijkertijd zijn er nog maar weinig feitelijke gegevens bekend over de effectiviteit van deze aanpak. Bij gebrek aan systematisch verzamelde gegevens kunnen incidentele, geruchtmakende zaken het beeld

Springende punten

Wehkamp.nl

39,95

Liber amicorum aangeboden aan Paul van Amersfoort ter gelegenheid van het einde van zijn loopbaan van ruim 40 jaar in het belastingrecht. De bijdragen aan de bundel lopen uiteen, maar cirkelen vrijwel allemaal om de thema#s die hem op een of andere wijze na aan het hart liggen. Zo bevat de bundel verscheidene opstellen over het formele belastingrec

Recht in de creatieve industrie - Ilse van de Laar-Wijdeven

Wehkamp.nl

34,50

Kennis van het recht kan een creatieve carrière maken of breken. Bij het ontwikkelen, conceptualiseren en vermarkten van creativiteit speelt het recht een essentiële rol. Ontwerpers, fotografen, muzikanten maar ook marketeers, conceptontwikkelaars en communicatiedeskundigen willen hun uitgewerkte ideeën zo goed mogelijk beschermen om te voorkomen d

Rechtspraak Wwz 2015-2016

Wehkamp.nl

30,50

Het arbeidsrecht is door de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid ingrijpend gewijzigd. De parlementaire geschiedenis laat sommige belangrijke vragen over de nieuwe wet onbeantwoord. Het is aan de rechtspraktijk om deze vragen verder in te vullen. Deze bundel geeft een overzicht van de door de rechter gegeven invulling in het 'eerste jaar'

Asser-serie 5 : Eigendom en beperkte rechten

Wehkamp.nl

145,-

Bent u notaris, advocaat, curator, gerechtsdeurwaarder, bankjurist, rechter of rechtswetenschapper? Dan is het van groot belang dat u goederenrechtelijke posities goed kunt duiden. Asser-deel 5 Eigendom en beperkte rechten helpt u bij de bestudering van veel voorkomende onderwerpen als: · natrekking · vermenging · zaaksvorming · burenrecht · wijzig

Prospectusaansprakelijkheid

Wehkamp.nl

94,-

Maakt een misleidend prospectus de verstrekker ervan civiel aansprakelijk? Die kwestie vormt sinds 1990 de achtergrond van meerdere spraakmakende procedures tegen beursvennootschappen en banken. De aandacht groeit voor de gevolgen van een incorrecte opstelling van het prospectusdocument. In het bijzonder voor de aansprakelijkheidsrisico#s die daara

Modernisering personenvennootschappen - M. van Olffen, H.-J de Kluiver, I.S. Wuisman, e.a.

Wehkamp.nl

62,50

Bent u jurist en heeft u belangstelling voor de ontwikkelingen in het ondernemingsrecht? In deze uitgave vindt u het rapport van de Werkgroep Personenvennootschappen met commentaren, verslagen van congresdiscussies en andere stukken die het startpunt vormen van het proces naar een nieuwe regeling voor personenvennootschappen. De inhoud van deze bun

Witwassen - Martin Scharenborg

Wehkamp.nl

24,50

De schrijver heeft zich de accountancy, het ondernemings-, fiscaal- en strafrecht meester gemaakt. Hij publiceert op het gebied van strafrecht, integriteit en fraude. Dit boek biedt de lezer een handvat hoe witwassen kan worden voorkomen, onderzocht en vervolgd. Daartoe wordt ingegaan op de Wwft, de verschillende berekeningsmethodieken, de (bijkome

Intellectuele eigendom in kort bestek - S.C. Huisjes

Wehkamp.nl

27,-

Intellectuele eigendom in kort bestek is primair geschreven voor het onderwijs van de opleiding hbo-rechten. Het boek geeft op een toegankelijke manier toelichting op de meest basale aspecten van het recht van intellectuele eigendom (IE). De nadruk ligt hierbij op de juridische vraagstukken die zich in een digitale (werk)omgeving kunnen voordoen. H

Toezicht op het bewind van ouders en voogden over het vermogen van minderjarigen - J.H.M. ter Haar, W.D. Kolkman, W.M. Schrama, e.a.

Wehkamp.nl

57,-

Bescherming van minderjarigen door het recht is belangrijk omdat minderjarigen afhankelijk zijn. Dat is ook het geval waar het gaat om bescherming van vermogen van kinderen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een erfenis of een uitkering wegens letselschade of levensverzekering die een minderjarige heeft ontvangen. Ouders en voogden voeren dan het bewind

Jurisprudentie financieel recht

Wehkamp.nl

47,-

Deze jurisprudentiebundel biedt een overzicht van de meest relevante uitspraken gewezen op het terrein van het financieel recht in brede zin. Daarnaast bevat de bundel kernachtige annotaties die deze uitspraken toelichten en in een breder perspectief plaatsen. De uitspraken zijn geselecteerd op basis van hun relevantie voor de rechtspraktijk en het

Verbintenissenrecht & Ondernemingsrecht - R. Westra en G.W. de Ruiter

Wehkamp.nl

31,50

Verbintenissenrecht en ondernemingsrecht is primair geschreven voor het hbo-onderwijs in het algemeen. Dit helder opgebouwde boek behandelt op leesbare en toegankelijke wijze de belangrijkste leerstukken van het verbintenissenrecht en het ondernemingsrecht. Hierdoor is het zeer geschikt voor opleidingen waar het verbintenissenrecht en het ondernemi

Uittreksels jurisprudentie Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht

Wehkamp.nl

33,-

In deze bundel zijn 130 samenvattingen van arresten en uitspraken op het terrein van het sociaal recht in chronologische volgorde opgenomen. Deze worden verspreid over drie delen - individueel arbeidsrecht, collectief arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht - behandeld. Door de selectie van de arresten en uitspraken wordt u in staat gesteld om kenni

Hungarian Yearbook of International Law and European Law 2016

Wehkamp.nl

90,-

The Hungarian Yearbook of International Law and European Law is a collection of articles written mostly by Hungarian authors covering developments in the field of international law and EU law, and progress indomestic implementation and application of these fields of law. The thematic part of the present volume centres around the issues of nationali

Milieubescherming in het omgevingsplan

Wehkamp.nl

44,-

Het omgevingsplan is een van de kerninstrumenten uit de Omgevingswet. Het plan bevat de gemeentelijke regels voor de fysieke leefomgeving. Een groep van vijftien auteurs gaat in deze bundel in op verschillende aspecten van het omgevingsplan en belicht daarbij zowel de kansen als de risico's voor de milieubescherming. De inhoud van deze publicatie i

De actio Serviana en het Nederlandse privaatrecht - J.E. Jansen

Wehkamp.nl

22,-

Dit boek bevat drie opstellen die zijn geschreven naar aanleiding van verschillende gebeurtenissen, maar alle hetzelfde thema hebben. Zij gaan over de historische wortels van het moderne zekerhedenrecht. Drie leerstellige aspecten van het zekerhedenrecht staan centraal. Het zijn achtereenvolgens de goederenrechtelijke rechtsvordering tot afgifte va

Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht Studenteneditie

Wehkamp.nl

42,50

Ben jij als student geïnteresseerd in het intellectuele eigendomsrecht? Dit handboek is een van de weinige uitgaven die een compleet overzicht geeft van alle op het terrein van het IE-recht bestaande vraagstukken. Je vindt er alle relevante wet- en regelgeving in, maar ook verdragen, actuele ontwikkelingen en jurisprudentie. In Kort begrip van het

Ars Aequi Wetseditie Pensioenrecht 2017

Wehkamp.nl

29,50

met wet- en regelgeving op het gebied van het pensioenrecht De teksten zijn afgesloten op 1 januari 2017

Arbeidsomstandighedenrecht 5 De Arbowet geschetst - J. van Drongelen en J.A. Hofsteenge

Wehkamp.nl

34,50

Wat zijn de belangrijkste arboverplichtingen van werkgever en werknemers? Aan welke eisen moet de arbocatalogus voldoen? Mag de Inspectie SZW zomaar mijn bedrijf binnenstappen? De Arbowet geschetst biedt u een makkelijke toegang tot de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). In de ondernemingsraad, op de werkvloer of bij het opstellen van de arbocatalo

UCERF reeks UCERF 11

Wehkamp.nl

19,50

Ter inleiding Wendy Schrama De rol van het sociale netwerk bij (v)echtscheidingen Catrin Finkenauer e.a. Toetsing van wilsbekwaamheid bij dementerende ouderen Esther Pans De rol van het IVRK voor/in de Nederlandse familie- en jeugdrechtpraktijk Pauline Montanus Rechtsbijstand voor ouders in de jeugdbeschermingsprocedure in het licht van EHRM-jurisp

De curator en het concern

Wehkamp.nl

29,-

In de afgelopen jaren zijn enkele grote concerns ten onder gegaan. Daarbij is gebleken dat het opdelen in vennootschappen bescherming biedt, maar ongewild ook tot gevolg kan hebben dat financiële problemen zich juist verspreiden en zo gezonde onderdelen mee ten onder trekken. In De Curator en het Concern worden de oorzaken en gevolgen onderzocht en

Basisboek Recht

Wehkamp.nl

66,50

Basisboek Recht zet de belangrijkste rechtsgebieden en beginselen van het Nederlands recht voor je uiteen. Het duidelijke taalgebruik, de aansprekende praktische voorbeelden en verhelderende rechterlijke uitspraken maken het boek uitermate toegankelijk. Waarom kiezen voor Basisboek Recht? *veel gebruikte inleiding in het Nederlands recht; *zeer stu

Winstuitkering & kapitaalvermindering (BE) (reeks BBB) - Guy Poppe

Wehkamp.nl

59,90

De winstuitkeringen, en daarmee gelijkgestelde handelingen staan sinds enkele jaren in de top van de fiscale hitparade, niet alleen door de stijging van de tarieven roerende voorheffing maar door de invoering van een nieuwe VVPR-regeling en de invoering van de liquidatiereserve. Als klap op de vuurpijl wijzigde de Programmawet van 25 december 2016

Wetboek van Economisch Recht en aanvullende regelgeving (BE)(2eH) - Gert Straetmans

Wehkamp.nl

65,-

Deze wetgevingsbundel bevat alle boeken van het nieuwe Wetboek van Economisch Recht en vult deze aan met de voor de handelspraktijk belangrijkste Belgische en Europese regelgeving. Van het 'oude' wetboek van Koophandel zijn resterende vigerende bepalingen opgenomen, m.u.v. de vennootschappen en verzekeringen. De nadruk ligt verder op de regelgeving

Rabauwen,vagebonden en lediggangers - Erik-Jan Broers

Wehkamp.nl

20,-

De geschiedenis van het strafrecht behoort tot de meest tot de verbeelding sprekende onderdelen van de rechtshistorie. Hoe dieper in de geschiedenis wordt afgedaald, des te vreemder en wreder komt de berechting van misdrijven op de moderne mens over. Een meer genuanceerd beeld van het oude strafrecht wordt in dit boek geschetst. Beschreven wordt ho

Huurrecht Woonruimte - Jan Sengers en Piet van der Sanden

Wehkamp.nl

45,-

Acht ervaren juristen bespreken de inhoud en strekking van het huurrecht voor woonruimte. In deze 8e geheel herziene druk is het nieuws van de laatste jaren verwerkt, zoals: 1) Wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek: verbod van dubbele bemiddelingskosten, invoering van de Energieprestatievergoeding, wijziging inkomensafhankelijke huurverhoging, invo

Verzameling Wetgeving Notariaat, Editie 2018

Wehkamp.nl

85,60

Het notariële vakgebied omvat verscheidene rechtsgebieden, waardoor de notariële jurist met diverse regelgevingen te maken heeft. Deze twaalfde editie van de Verzameling Wetgeving Notariaat (WN 2018) geeft een overzicht van de voor het notariaat belangrijke civiele en fiscale wetteksten, verdragen en overige regelgeving. Deze wettenbundel is bij ui

Audiovisuele verslaglegging in een gemoderniseerd Wetboek van Strafvordering - Marc Kessler

Wehkamp.nl

16,-

Het huidige Wetboek van Strafvordering gaat er sinds jaar en dag van uit dat verslaglegging van bijvoorbeeld een politieverhoor of van de terechtzitting door middel van een schriftelijk proces-verbaal plaatsvindt. Tegenwoordig wordt in een toenemend aantal gevallen van een verhoor of van de terechtzitting ook een opname gemaakt. In zijn inaugurele

Motiveren. Over het motiveren van rechterlijke uitspraken

Wehkamp.nl

19,50

Motiveren van uitspraken is een van de kerntaken van een rechter. Maar hoe doet een rechter dat eigenlijk? Wat is een begrijpelijke en overtuigende motivering? Vooral als het om een belangenafweging gaat, is motiveren niet eenvoudig. In deze bundel, die verschijnt ter gelegenheid van het afscheid van mr. G.B.C.M. van der Reep als senior raadsheer i

Strafrecht en Strafprocesrecht in Hoofdlijnen - Chris Van den Wyngaert, Philip Traest en Steven Vandromme

Wehkamp.nl

249,-

Over het boek: Het boek werd voor de tiende editie volledig bijgewerkt tot 1 juli 2017, en telt ruim 1460 blz. In deze editie is, gewoontegetrouw, getracht om orde te brengen in een materie die steeds minder overzichtelijk wordt. Streefdoel is de lezer op een begrijpelijke manier te gidsen door deze steeds meer ondoordringbare doolhof. Vele hoofdst

PW 96 Van meerdere markten thuis? - T. Spapens en M. Bruinsma

Wehkamp.nl

35,50

Onderzoek naar de overlap in markten van zware en georganiseerde misdaad en de gevolgen voor de opsporing

Tekst & Commentaar Internationaal strafrecht

Wehkamp.nl

270,-

Boek | Hardcover | ISBN-13: 9789013143164 | Wolters Kluwer

HBO Almanak 2017/2018

Wehkamp.nl

98,50

Boek | Paperback | ISBN-13: 9789463500081 | SDU

Schadevergoeding 2 Algemeen - C.J.M. Klaassen

Wehkamp.nl

45,-

Oordeel: schadevergoeding. Hoe gaat de begroting van die schade precies in zijn werk? Waar ligt de begrenzing van de verplichting tot schadevergoeding? En wat is de rol van bewijsvoering in dit proces? #Monografieën BW B35 Schadevergoeding: algemeen, deel 2# buigt zich over deze vraagstukken. In deze monografie worden de artt. 6:97-100 BW behandeld

Zakboek Strafvordering en Strafrecht voor de Opsporingsambtenaar 2018 - M.G.M. Hoekendijk

Wehkamp.nl

24,-

In het Zakboek Strafvordering en Strafrecht voor de Opsporingsambtenaar vindt u het antwoord op vele dagelijkse praktijkvragen over bijvoorbeeld controle van voertuigen, terreurbevoegdheden op straat en geweld tegen de politie. Daarnaast staan in deze uitgave veel tips voor het opmaken van het proces-verbaal. Met dit zakboek kunt u meer zaken in mi

Overige publicaties Punish, Seduce or Persuade - H.B.M. Leeuw

Wehkamp.nl

64,-

Many kinds of interventions have been designed and implemented to combat digital copyright infringement, a type of cyber-deviance that is also known as 'digital piracy'. However, it is not clear whether such measures are indeed effective in reducing this type of deviance. This research sets out out to examine the functioning of these interventions

Vantoen.nu Beroemde gevallen van gerechtelijke dwaling - H. Mostar

Wehkamp.nl

16,95

Boek | Paperback | Mostar, H. | ISBN-13: 9789031507719 | Spectrum, Het

Gerede Twijfel De Appelschase babymoord - P.J. van Koppen en M.V. van Koppen

Wehkamp.nl

28,-

Boek | Paperback | Koppen, P. van | Co-auteur: Koppen, M. van | ISBN-13: 9789089740199 | Boom | 2008

Rechten van het kind en ouderlijke verantwoordelijkheid

Wehkamp.nl

29,50

Ieder kind, waar ook ter wereld, heeft rechten. Deze rechten zijn, naast algemene verdragen, tevens vastgelegd in een speciaal op kinderen gericht verdrag: het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK). Artikel 3 van het IVRK bepaalt, dat het 'belang van het kind' altijd de eerste overweging moet zijn bij alle maatregelen betreff

Ars Aequi Wetseditie Europese staatssteunregels 2017

Wehkamp.nl

49,50

De staatssteunregels als beleidskansen voor overheden Relevante Verdragsartikelen Procedurele regelgeving Wat is staatssteun? Kan voorkomen worden dat er sprake is van staatssteun? Kan voorkomen worden dat staatssteun moet worden aangemeld? Hoe kan een voorspoedige goedkeuring door de Commissie worden bereikt? Staatssteun en vervoer Staatssteun en

Officieren van justitie in de 21e eeuw - Joep Lindeman

Wehkamp.nl

61,50

Voor dit onderzoek zijn gedurende een jaar officieren van justitie gevolgd die gewone, veelvoorkomende strafzaken behandelen. Officieren van justitie vertegenwoordigen het openbaar ministerie (OM) in strafzaken. Zij geven leiding aan de opsporing en beslissen over de verdere vervolging of afdoening van een strafzaak. In Nederland verwachten we dat

Voorlopige hechtenis in het Nederlandse jeugdstrafrecht - Yannick Nelson van den Brink

Wehkamp.nl

60,-

In hoeverre neemt de voorlopige hechtenispraktijk in het Nederlandse jeugdstrafrecht de rechten van minderjarige verdachten in ogenschouw? Een vraag die de gemoederen al enige tijd bezighoudt. Deze uitgave biedt een grondige analyse op de voorlopige hechtenispraktijk in het licht van het kinder- en mensenrechtelijke verbod op onrechtmatige en wille

Rammelende argumenten voor de Hoge Raad - Ton Derksen

Wehkamp.nl

17,50

Zwicht de Hoge Raad voor politieke druk? In de zaak van Hüseyin Baybasin dreigt dit te gebeuren. Advocaat-generaal Mr. Aben schreef een 1730 pagina's dik advies aan de Hoge Raad dat vooral bedoeld lijkt om de lont uit deze explosieve zaak te trekken. Hüseyin Baybasin is een van de oprichters van het Koerdisch Parlement in Ballingschap. Toen dit par

Zie volgende pagina

Zie volgende pagina

Zie volgende pagina

Zie volgende pagina

Zie volgende pagina

Zie volgende pagina

Bekeken artikelen
Algemeen
Beslist.nl Beslist.nl is het grootste online winkelcentrum van Nederland waar je zorgeloos, veilig en overzichtelijk producten kunt vergelijken en bestellen. Met ons ruime assortiment van miljoenen producten bieden we de consument een duidelijk overzicht wat er online te koop is en voor welke prijs zodat je de beste aanbiedingen kunt vinden. Zo is het bij ons altijd sale. Ben je op zoek naar goedkope outlets, vraag je je af of je dat nieuwe product in de aanbieding kunt kopen of wil je een prijsvergelijking doen; online shoppen begint bij beslist.nl. Ook als je producten wilt kopen met een snelle levertijd en een goedkope prijs.

© 2005 - 2018 beslist.nl™

Beslist.nl maakt gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Wij gebruiken onder meer analytische cookies voor optimalisatie van jouw gebruik van onze website. Daarnaast plaatsen ook derden tracking cookies om jou bijvoorbeeld gepersonaliseerde advertenties te tonen. Ook social media-netwerken plaatsen tracking cookies. Deze cookies volgen je gedrag op internet. Lees ook ons cookiestatement voor meer informatie. Ga je verder met een bezoek aan onze website door een klik te plaatsen, of door hierna op akkoord te klikken, stem je in met het plaatsen van cookies en het verwerken van de gegevens die wij en onze partners daardoor verkrijgen.